Vastuvõtt

Erialad 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025

Veevärgilukksepp

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseÕppekeelÕppekava number
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne, õhtune õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aastaTase4.taseÕppekeeleesti keel või vene keelÕppekava number 244605

Eriala kirjeldus

Veevärgilukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Nende peamine tööülesanne on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine, välistrasside ja rajatiste ehitamine Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga. Nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid.

Veevärgilukksepa 4. taseme kutse isik korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades.

Tööosad:

Hoonesiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldamine

Välistrasside ja rajatiste ehitamine.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete remondi- ja hooldustööde tegemine.

Veevärgilukksepa töö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid materjale ja detaile, töötada sundasendis ja tõstukitel, ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonna­tingimustes, nii sees kui väljas. Tervisekahjustusi võivad põhjustada ka ehitustolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus, mistõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Töövahendid: pinnasevibraator, ketaslõikur, akutrell, vibrotrell, teemantpuurmasin, pressid toruliitmike tegemiseks, jne.

Õpikeskkond

lukksepatööde teostamise klass; torutööde klass;

vasktoru jootmise seadmed;

torutööde teostamise, hooldamise ja kontrollimise seadmed ja tööriistad;

elektrotehnika labor.

Eriala omandamine toimub koolis teooria- ja praktiliste tööde tundides ning ettevõttes praktikal. Praktikaettevõtted on valdavalt kinnisvarahoolduse ja ehituse valdkonnas. Eksami läbimisel saab eriala kutsetunnistuse Veevärgilukksepp, tase 4. Edasiõppimise võimalused on Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis.

Kutsestandard

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10995314

Leho Lilleorg