Vastuvõtt

Info kolmandatest riikidest saabunud õppijatele


Kool palub võtta arvesse järgmist informatsiooni: 

Kolmandatest riikidest Eestisse õppima tuleva välismaalase puhul on nõue, et tal peavad olema piisavad legaalsed sissetulekud enda üleval pidamiseks, et omada elamisluba ja seda ka säilitada. Legaalse sissetuleku nõue on üks põhinõuetest, mis peab olema täidetud, et elamisluba ei tühistataks.

Kui isik saab toetust Eesti riigilt, mis on tegelikkuses seotud toimetulekuga (toimetulekutoetus või mõni muu toimetulekut puudutav toetus), siis see näitab, et isikul ei pruugi olla piisavat legaalset sissetulekut enda üleval pidamiseks, mis on nõutud.

Elamisloa üldtingimused peavad olema terve elamisloa kehtivuse aja täidetud:

  1. Eestisse elama asumise eesmärgi põhjendatus. Tähtajalise elamisloa õppimiseks eesmärk on tulla Eestisse õppima konkreetses õppeasutuses ning antud eesmärk peab olema täidetud kogu elamisloa kehtivuse vältel. Üliõpilane on kohustatud õppima täiskoormusel.
  2. tegelik elukoht Eestis. Peale elamisloa saamist on kohustus registreerida elukoht Eesti rahvastikuregistris (kui elamisluba on saadud kätte välisriigis olles, siis 1 kuu jooksul alates riiki elamisloa alusel esmakordsest saabumisest);
  3. piisav legaalne sissetulek, mis võimaldaks välismaalase ja tema perekonnaliikmete toimetuleku Eestis. Välismaalasel peab terve elamisloa omamise ajal olema sissetulek, millest Eestis ära elada.
  4. Kindlustuskaitse
  • ravikulukindlustuse leping või riiklik ravikindlustus

Antud üldtingimustest kasvõi ühe tingimuse mittetäitmine on alus kutse õppimiseks või elamisloa tühistamiseks.

Kool palub võtta arvesse järgmist informatsiooni: 

Kolmandatest riikidest Eestisse õppima tuleva välismaalase puhul on nõue, et tal peavad olema piisavad legaalsed sissetulekud enda üleval pidamiseks, et omada elamisluba ja seda ka säilitada. Legaalse sissetuleku nõue on üks põhinõuetest, mis peab olema täidetud, et elamisluba ei tühistataks.

Kui isik saab toetust Eesti riigilt, mis on tegelikkuses seotud toimetulekuga (toimetulekutoetus või mõni muu toimetulekut puudutav toetus), siis see näitab, et isikul ei pruugi olla piisavat legaalset sissetulekut enda üleval pidamiseks, mis on nõutud.

Elamisloa üldtingimused peavad olema terve elamisloa kehtivuse aja täidetud:

  1. Eestisse elama asumise eesmärgi põhjendatus. Tähtajalise elamisloa õppimiseks eesmärk on tulla Eestisse õppima konkreetses õppeasutuses ning antud eesmärk peab olema täidetud kogu elamisloa kehtivuse vältel. Üliõpilane on kohustatud õppima täiskoormusel.
  2. tegelik elukoht Eestis. Peale elamisloa saamist on kohustus registreerida elukoht Eesti rahvastikuregistris (kui elamisluba on saadud kätte välisriigis olles, siis 1 kuu jooksul alates riiki elamisloa alusel esmakordsest saabumisest);
  3. piisav legaalne sissetulek, mis võimaldaks välismaalase ja tema perekonnaliikmete toimetuleku Eestis. Välismaalasel peab terve elamisloa omamise ajal olema sissetulek, millest Eestis ära elada.
  4. Kindlustuskaitse
  • ravikulukindlustuse leping või riiklik ravikindlustus

Antud üldtingimustest kasvõi ühe tingimuse mittetäitmine on alus kutse õppimiseks või elamisloa tühistamiseks.