Vastuvõtt

Erialad 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025

Autokeretehnik (õppekava on loomisel, 2024 vastuvõttu ei ole

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseÕppekeel
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne töökohapõhine või koolipõhine õpeEeldus alustamiseksVähemalt keskharidus, autoplekksepa kutse või sellele vastavad kompetentsid ja erialase töö kogemusÕppeaeg 6 kuudTase5.taseme jätkuõpeÕppekeeleesti, vene

Eriala kirjeldus

Autokeretehniku töö on mootorsõiduki kere ja sisustuse osandamine ning koostamine, strukturaalsete ja mittestrukturaalsete kereremonditööde teostamine, kere geomeetria mõõtmine ja vigastuste tuvastamine, kõigi keretöödel kasutatavate keevitus- ja jootmistööde tegemine, kerevenitus- ja pindõgvendustööd ning keredetailide ühendamine, klaasitööde tegemine ja plastdetailide töötlemine. Autokeretehniku töö eeldab tehniliste jooniste ja skeemide lugemise oskust ning juhendmaterjalide kasutamist. Ta töötab iseseisvalt, kasutades vajadusel etteantud juhendit ning juhendab autoplekkseppa. Ta kannab põhjendatud juhtumitel töövõtjana vastutust nii kvaliteedikontrolli, tööohutuse kui ka remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest. Autokeretehnik võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, töö eeldab suhtlemist kaastöötajatega. Samal kutsealal on ka autoplekksepa, automaalri ning sõidukite kere- ja värvitööde meistri kutsed.Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõtt

Õpikeskkond

Praktikaettevõtted on valdavalt Tallinnad ja Harjumaal tegutsevad sõidukite kere- ja värvitööde teenust pakkuvad ettevõtted, eelistatult Autode Müügi-  ja Teenindusettevõtete Liidu (AMTEL)  liikmed.  Praktikat võib sooritada EU liikmesriigis kandideerides Erasmus+ õpirände programmi. 

Teooria- ja praktilise õppe läbiviimiseks on koolis heal tasemel sisustusega õpperuumid. Õppijale on tagatud piisavad võimalused omandada teadmised kutseala faktide, põhimõtete, teooriate ja tavade kohta. Õppetöös kasutatakse professionaalse  töökoja varustust,   näiteks 

  • autotõstukid
  • pindõgvendustööde ja lehtmetallide töötlemise seadmed
  • keevitus- ja tuletööde tegemiseks vajalikud seadmed ja gaasid
  • kere ja raami mõõtmise ja õgvendamise töödeks Car-o-Liner kerevenituspink ja mõõtesüsteem 
  • vahendid klaasitööde tegemiseks ja plastdetailide töötlemiseks 
  • Tööohutus ja töötervishoid

Õpetame ohutult, säästlikult ja keskkonnasõbralikult töötamist. Õppetöökojas töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud

  • erialale vastavad töötunked
  • peakate
  • turvajalatsid

Õpilane võib kasutada isiklikke individuaalseid isikukaitsevahendeid nagu  kaitseprille, kindaid ja kuulmiskaitsevahendeid.  Isikukaitsevahendi soetamisel tuleb veenduda, et sellel on CE märgis, mis kinnitab vastavust olulistele nõuetele.   

Kutsestandard

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10981954

Lauri Veso