Meie koolist

Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava 2023-2025


Kooskõlastatud kooli nõukoguga 23.05.23, protokoll nr 1-3/23/3

Kooskõlastatud HTM 21.09.23 nr 9.2- 2/23/1682-2

Kinnitatud direktori 26.09.2023 käskkiri nr 1-1/23/6

Kooskõlastatud kooli nõukoguga 23.05.23, protokoll nr 1-3/23/3

Kooskõlastatud HTM 21.09.23 nr 9.2- 2/23/1682-2

Kinnitatud direktori 26.09.2023 käskkiri nr 1-1/23/6