Vastuvõtt

Ajakava

Dokumentide vastuvõtt SAIS-s (elektrooniline)

 

20.05.-28.06.2024

Dokumentide vastuvõtt koolis 

Tööpäeviti 10 – 15

10.06.-28.06.2024

Tööpäeviti 10 – 15

Vestlused ja testid

 

 

Auto valdkond kutsekeskharidus- eesti/ vene keeles õpe

02.-03.07.2024

Auto valdkond kutsekeskharidus- 100% eestikeelne õpe

04.07.2024

Auto valdkond kutseõpe - eesti keeles

05.07.2024

Automaatika  valdkond kutseõpe -vene keeles

02.07.2024

Automaatika valdkond kutsekeskharidus- eesti/vene keeles õpe

03.07.2024

Metalli valdkond kutsekeskharidus- 100% eestikeelne õpe

02.07.2024

Metalli  valdkond kutseõpe- vene keeles

02.07.2024

Metalli valdkond kutsekeskharidus- eesti/vene keeles õpe

03.-04.07.2024

Ehituse  valdkond kutsekeskharidus- 100% eestikeelne õpe

02.07.2024

Ehituse  valdkond kutseõpe  (3.tase ) vene keeles

02.07.2024

Ehituse valdkond kutsekeskharidus-eesti/ vene keeles  õpe

03.-4.07.2024

Ehituse  valdkond kutseõpe eesti ja vene keeles

04.07.2024

Konkursi tulemused on avaldatud SAIS-is 

 

11.07.2024

Õppima asumine on kinnitatud

 

18.-24.07.2024

Algab täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele, dokumentide esitamine SAIS-s ja koolis

 

29.07.-21.08.2024

Tööpäeviti 10 – 15

Täiendava vastuvõtu vestlused ja testid

 

22.08.2024

Täiendava vastuvõtu tulemused on avaldatud SAIS-is

24.08.2024

Õppima asumine on kinnitatud

 

28.08.2024

Sessiooniväline vastuvõtt vabadele õppekohtadele, dokumentide vastuvõtt ainult koolis, vestlused ja testid kandidaadile määratud ajal

02.09.-27.09.2024

 


Tööturule on oodatud tehniliste erialade spetsialistid ja töötasud on korralikud. Meie teeme tööandjatega koostööd õppekavade koostamisel ja rakendamisel, et parimal viisil võimaldada õppijatele töömaailmas vajalike oskuste omandamist. 

Vali eriala, mis Sulle meeldib. Meil on neli õppevaldkonda ja lai valik õppekavasid kutsekeskhariduse või kutsehariduse omandamiseks. Tutvu õppekavadega, vali endale meelepärane valdkond:

Paindlik õppekorraldus  Kutsekeskharidusõppes toimub õppetöö päevasel ajal. Kutseõppes toimub õppetöö õhtusel ajal, üldjuhul tööpäeviti, mis võimaldab ühendada töötamise ja õppimise. Õppijale tagab õpingute edukuse väga hea aja planeerimine, kokkulepped tööandjaga ja perekonnaga. Täiskasvanud õppijal on võimalus taotleda VÕTA raames varasemalt omandatud teadmiste ja tööalaste oskuste arvestamist, kui need vastavad õpitavale erialale. Õppija individuaalsust ja kutsealast arengut toetavad lahendused leitakse koostöös õppija, erialajuhi ja rühmajuhendajaga.

Praktika Eriala omandamisel on võtmetähtsusega ettevõttepraktika läbimine. Päevases õppes õppijad siirduvad ettevõttesse erialasele praktikale üldjuhul alates 2. kursuse II poolaastast ja 3. kursusel. Õhtuses õppes õppijad peavad erialase praktika sooritama paralleelselt õppetööga. Õppetöö- ja praktikaperioodid on määratud õppetöögraafikuga. Praktikal täidab õppija praktikakavaga ettenähtud tööülesandeid tööandja juhtimise ja kontrolli all. Tööandja ei ole kohustatud praktika eest tasu maksma, kuid üsna sageli ettevõtted tunnustavad parimaid praktikante stipendiumi või töötasu maksmisega. Soovitame juba eriala valiku protsessis uurida, millised ettevõtted selle eriala spetsialiste palkavad ja kus kõige enam meeldiks töötada. Praktikakoha leidmine on esimene harjutus erialase töö ja unistuste tööandja leidmisel.

Erasmus+ programmi raames on võimalik kandideerida õpirändele, et sooritada praktika välismaal. Õpirändes saavad osaleda erinevas vanuses ja erialal õppijad (lapsed, noored, õpilased, praktikandid ja täiskasvanud õppijad) aga ka õpetajad. Õpirännet rahastab Euroopa Liit.

Õppija toetamine, sõbralik ja hooliv koolipere Igal õpperühmal on rühmajuhendaja, kes õppijaid nõustab, korraldab probleemide lahendamise ja kontrollib, et õppimine sujuks plaanipäraselt. Koolis töötab sotsiaalpedagoog õppijate ja perede nõustamiseks ning sotsiaalse toimetuleku toetamiseks. Õppijal on õigus taotleda õppetoetust ning täiendavat toetust majanduslike probleemide korral. Väljaspool Tallinna linna elaval õppijal on õigus taotleda sõidukulude hüvitamist. Keskhariduseta õpilased, kes õpivad statsionaarses õppevormis esmaõppe õppekavadel, saavad tasuta koolilõuna. Meil on sõbralikud ja abivalmis õpilased ning töötajad.

Õpilaskodu Meie uus õpilaskodu avati 01.09.2021 ning see asub koolihoone A-korpuse 3.-5. korrusel. Õpilaskodus on enamjaolt korterid, milles on kaks kahekohalist tuba. Igas korteris on WC, dušinurk, pliidiplaat, külmik, kraanikauss. Tubades on lauad, toolid ja voodid, loomulikult seina- ja laelambid, võrgupistikud ja WiFi. Igal korrusel on avatud ja mugav, teleriga puhkenurk. Liikumispuudega isikutele on kaks invatuba ning invalift. Vaata lisainfot siit.

Õppekeel Tulenevalt kutseõppeasutuse seadusest on kutsekeskharidusõppes õppekeel eesti keel, mis on igati jõukohane kõigile põhikooli edukalt lõpetanud õppijatele. Keeleõpet toetavad täiendavad keeleõppe tunnid ja konsultatsioonid. Igas õppevaldkonnas on erialasid, mida saab õppida 100% eesti keeles või 100% vene keeles.

Õpetame eesti, vene ja inglise keelt lõimituna põhiõpingutesse ja valikainete raames. Võõrkeelte õppimine on kutsehariduse omandamisel tasuta, mistõttu tasub eriti usinalt keeleõppe võimalusi kasutada.

Professionaalne õpikeskkond Praktiliste oskuste õppimiseks on õppetöökojad varustatud professionaalsete seadmetega, töövahendiga ning materjalidega. Tutvu kooli õpikeskkonnaga meie kodulehe virtuaaltuuri, pildigalerii ja "Tere tulemast Mehaanikakooli" videoklipi kaudu. Laste, lastevanemate ja kõigi õpihuviliste soov kõike oma silmaga vaadata teeb meile rõõmu. Kooli külastamiseks sobiva aja kokkuleppimiseks palun võta ühendust arendusjuhiga, tel 5628 7310. 

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus Kooli juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavaks ISO9001 ja ISO14001 standarditele. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt viidi läbi kooli kvaliteedihindamine 2020.aasta sügisel. Kutsehariduse hindamisnõukogu otsuse kohaselt toimub järgmine kvaliteedihindamine 2026/2027 õppeaastal.

Inseneriakadeemia partnerkool alates 2024.aastast   Kutseharidus on võimalus nendele õppijatele, kelle eesmärk on õppida ja anda panus majanduse arengusse.  Kool kannab valdkondlikku vastutust metallitööde valdkonna ning autovaldkonna õppekavarühmade arendamisel. Uuendame automaatika ja ehitusvaldkonna õppekavasid. Töötame selle nimel, et meie lõpetajad oleksid kõrgkoolides ning tööturul hinnatud ja oodatud. Loe lähemalt Inseneriakadeemia 

Ootame Sind külla, tule meie kooliga tutvuma ja õppima!

Leia sobiv eriala, esita õigeaegselt avaldus SAIS.ee ja tule vestlusele, et kinnitada raudkindla tuleviku valik! Kui kõhkled, millist eriala valida, siis aitab Sind Eesti Töötukassa karjäärinõustaja, vaata siit.

Tööturule on oodatud tehniliste erialade spetsialistid ja töötasud on korralikud. Meie teeme tööandjatega koostööd õppekavade koostamisel ja rakendamisel, et parimal viisil võimaldada õppijatele töömaailmas vajalike oskuste omandamist. 

Vali eriala, mis Sulle meeldib. Meil on neli õppevaldkonda ja lai valik õppekavasid kutsekeskhariduse või kutsehariduse omandamiseks. Tutvu õppekavadega, vali endale meelepärane valdkond:

Paindlik õppekorraldus  Kutsekeskharidusõppes toimub õppetöö päevasel ajal. Kutseõppes toimub õppetöö õhtusel ajal, üldjuhul tööpäeviti, mis võimaldab ühendada töötamise ja õppimise. Õppijale tagab õpingute edukuse väga hea aja planeerimine, kokkulepped tööandjaga ja perekonnaga. Täiskasvanud õppijal on võimalus taotleda VÕTA raames varasemalt omandatud teadmiste ja tööalaste oskuste arvestamist, kui need vastavad õpitavale erialale. Õppija individuaalsust ja kutsealast arengut toetavad lahendused leitakse koostöös õppija, erialajuhi ja rühmajuhendajaga.

Praktika Eriala omandamisel on võtmetähtsusega ettevõttepraktika läbimine. Päevases õppes õppijad siirduvad ettevõttesse erialasele praktikale üldjuhul alates 2. kursuse II poolaastast ja 3. kursusel. Õhtuses õppes õppijad peavad erialase praktika sooritama paralleelselt õppetööga. Õppetöö- ja praktikaperioodid on määratud õppetöögraafikuga. Praktikal täidab õppija praktikakavaga ettenähtud tööülesandeid tööandja juhtimise ja kontrolli all. Tööandja ei ole kohustatud praktika eest tasu maksma, kuid üsna sageli ettevõtted tunnustavad parimaid praktikante stipendiumi või töötasu maksmisega. Soovitame juba eriala valiku protsessis uurida, millised ettevõtted selle eriala spetsialiste palkavad ja kus kõige enam meeldiks töötada. Praktikakoha leidmine on esimene harjutus erialase töö ja unistuste tööandja leidmisel.

Erasmus+ programmi raames on võimalik kandideerida õpirändele, et sooritada praktika välismaal. Õpirändes saavad osaleda erinevas vanuses ja erialal õppijad (lapsed, noored, õpilased, praktikandid ja täiskasvanud õppijad) aga ka õpetajad. Õpirännet rahastab Euroopa Liit.

Õppija toetamine, sõbralik ja hooliv koolipere Igal õpperühmal on rühmajuhendaja, kes õppijaid nõustab, korraldab probleemide lahendamise ja kontrollib, et õppimine sujuks plaanipäraselt. Koolis töötab sotsiaalpedagoog õppijate ja perede nõustamiseks ning sotsiaalse toimetuleku toetamiseks. Õppijal on õigus taotleda õppetoetust ning täiendavat toetust majanduslike probleemide korral. Väljaspool Tallinna linna elaval õppijal on õigus taotleda sõidukulude hüvitamist. Keskhariduseta õpilased, kes õpivad statsionaarses õppevormis esmaõppe õppekavadel, saavad tasuta koolilõuna. Meil on sõbralikud ja abivalmis õpilased ning töötajad.

Õpilaskodu Meie uus õpilaskodu avati 01.09.2021 ning see asub koolihoone A-korpuse 3.-5. korrusel. Õpilaskodus on enamjaolt korterid, milles on kaks kahekohalist tuba. Igas korteris on WC, dušinurk, pliidiplaat, külmik, kraanikauss. Tubades on lauad, toolid ja voodid, loomulikult seina- ja laelambid, võrgupistikud ja WiFi. Igal korrusel on avatud ja mugav, teleriga puhkenurk. Liikumispuudega isikutele on kaks invatuba ning invalift. Vaata lisainfot siit.

Õppekeel Tulenevalt kutseõppeasutuse seadusest on kutsekeskharidusõppes õppekeel eesti keel, mis on igati jõukohane kõigile põhikooli edukalt lõpetanud õppijatele. Keeleõpet toetavad täiendavad keeleõppe tunnid ja konsultatsioonid. Igas õppevaldkonnas on erialasid, mida saab õppida 100% eesti keeles või 100% vene keeles.

Õpetame eesti, vene ja inglise keelt lõimituna põhiõpingutesse ja valikainete raames. Võõrkeelte õppimine on kutsehariduse omandamisel tasuta, mistõttu tasub eriti usinalt keeleõppe võimalusi kasutada.

Professionaalne õpikeskkond Praktiliste oskuste õppimiseks on õppetöökojad varustatud professionaalsete seadmetega, töövahendiga ning materjalidega. Tutvu kooli õpikeskkonnaga meie kodulehe virtuaaltuuri, pildigalerii ja "Tere tulemast Mehaanikakooli" videoklipi kaudu. Laste, lastevanemate ja kõigi õpihuviliste soov kõike oma silmaga vaadata teeb meile rõõmu. Kooli külastamiseks sobiva aja kokkuleppimiseks palun võta ühendust arendusjuhiga, tel 5628 7310. 

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus Kooli juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavaks ISO9001 ja ISO14001 standarditele. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt viidi läbi kooli kvaliteedihindamine 2020.aasta sügisel. Kutsehariduse hindamisnõukogu otsuse kohaselt toimub järgmine kvaliteedihindamine 2026/2027 õppeaastal.

Inseneriakadeemia partnerkool alates 2024.aastast   Kutseharidus on võimalus nendele õppijatele, kelle eesmärk on õppida ja anda panus majanduse arengusse.  Kool kannab valdkondlikku vastutust metallitööde valdkonna ning autovaldkonna õppekavarühmade arendamisel. Uuendame automaatika ja ehitusvaldkonna õppekavasid. Töötame selle nimel, et meie lõpetajad oleksid kõrgkoolides ning tööturul hinnatud ja oodatud. Loe lähemalt Inseneriakadeemia 

Ootame Sind külla, tule meie kooliga tutvuma ja õppima!

Leia sobiv eriala, esita õigeaegselt avaldus SAIS.ee ja tule vestlusele, et kinnitada raudkindla tuleviku valik! Kui kõhkled, millist eriala valida, siis aitab Sind Eesti Töötukassa karjäärinõustaja, vaata siit.

Dokumentide vastuvõtt SAIS-s (elektrooniline)

 

20.05.-28.06.2024

Dokumentide vastuvõtt koolis 

Tööpäeviti 10 – 15

10.06.-28.06.2024

Tööpäeviti 10 – 15

Vestlused ja testid

 

 

Auto valdkond kutsekeskharidus- eesti/ vene keeles õpe

02.-03.07.2024

Auto valdkond kutsekeskharidus- 100% eestikeelne õpe

04.07.2024

Auto valdkond kutseõpe - eesti keeles

05.07.2024

Automaatika  valdkond kutseõpe -vene keeles

02.07.2024

Automaatika valdkond kutsekeskharidus- eesti/vene keeles õpe

03.07.2024

Metalli valdkond kutsekeskharidus- 100% eestikeelne õpe

02.07.2024

Metalli  valdkond kutseõpe- vene keeles

02.07.2024

Metalli valdkond kutsekeskharidus- eesti/vene keeles õpe

03.-04.07.2024

Ehituse  valdkond kutsekeskharidus- 100% eestikeelne õpe

02.07.2024

Ehituse  valdkond kutseõpe  (3.tase ) vene keeles

02.07.2024

Ehituse valdkond kutsekeskharidus-eesti/ vene keeles  õpe

03.-4.07.2024

Ehituse  valdkond kutseõpe eesti ja vene keeles

04.07.2024

Konkursi tulemused on avaldatud SAIS-is 

 

11.07.2024

Õppima asumine on kinnitatud

 

18.-24.07.2024

Algab täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele, dokumentide esitamine SAIS-s ja koolis

 

29.07.-21.08.2024

Tööpäeviti 10 – 15

Täiendava vastuvõtu vestlused ja testid

 

22.08.2024

Täiendava vastuvõtu tulemused on avaldatud SAIS-is

24.08.2024

Õppima asumine on kinnitatud

 

28.08.2024

Sessiooniväline vastuvõtt vabadele õppekohtadele, dokumentide vastuvõtt ainult koolis, vestlused ja testid kandidaadile määratud ajal

02.09.-27.09.2024