Vastuvõtt

Erialad 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025

Hoone tehnosüsteemide ehitus

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseÕppekeelÕppekava numner
ÕppeliikKutsekeskharidusõpeÕppevormStatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg3 aastatTase4.taseÕppekeeleesti keel (100%) või eesti keel vene keele baasil Õppekava numner241191

Eriala kirjeldus

Tehnosüsteemide  õppetöö sisuks on veevärgitööd, kütte- ja jahutustööd, ventilatsioonitööd (põhineb kutsestandarditel veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse, kütte- ja jahutusüsteemide lukksepp, tase 4 esmane kutse; ventilatsioonilukksepp, tase 4 esmane kutse).

Tehnosüsteemide ehitajale õpetatakse mitmeid vajalikke algteadmisi ja -oskusi erinevate töödes: torude mõõtmine, lõikamine ja deformeerimine; läbiviikude tegemine; torustike paigaldamine; survestamine ja kvaliteedikontroll juhendamisel; isolatsioonitööde tegemine; sanitaarseadmete, kodu- ja basseinitehnika paigaldamine juhendamisel; veetöötlusseadmete paigaldamine; sõlmede ja nende juurde kuuluvate seadmete paigaldamine juhendamisel; hoonesiseste drenaaži- ja reoveepumplate ehitamine ja paigaldamine.

Töös on olulised koostöö ja osalemine meeskonnatöös. Tehnosüsteemide ehitaja kasutab infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara eesti- ja inglise keeles.

Kutseõppe valikained laiendavad erialaseid kompetentse ja suurendavad kutseõppe lõpetaja konkurentsivõimet tööturul. Valikainete kaudu on võimalik arendada võõrkeeleoskust, IKT alaseid kompetentse, omandada ehistusvaldkonnaga seotud teadmisis ja oskusi jms.

Eriala omandamine toimub koolis teooria- ja praktiliste tööde tundides ning ettevõttes praktikal. Praktikaettevõtted on valdavalt Tallinnad ja Harjumaal tegutsevad kinnisvarahoolduse ja ehituse valdkonnas. Praktikat võib sooritada EU liikmesriigis kandideerides praktikaprojektides. Eriala lõpetamisel on kutseeksami läbimisel võimalus saada kutsetunnistus Kinnisvarahooldaja, tase 4. Edasiõppimise võimalused on TLMK-s soojuspumpade paigaldajaks ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis.

Õpikeskkond

Teooria- ja praktilise õppe läbiviimiseks on koolis heal tasemel sisustusega õpperuumid. Õppijale on tagatud piisavad võimalused omandada teadmised kutseala faktide, põhimõtete, teooriate ja tavade kohta ning saavutada võimekus teadmisi rakendada tööülesannete täitmiseks, erialaste oskuste praktiliseks harjutamiseks ja vilumuse saavutamiseks. Õppetöös kasutatakse professionaalse töökoja varustust, näiteks

lukksepatööde teostamise klass; torutööde klass;

küttesüsteemide klass; termilise päikseküttesüsteemi õppestend;

katlamaja näidisstend;

vasktoru jootmise seadmed; ventilatsioonisüsteemide koostamise vahendid;

torutööde teostamise, hooldamise ja kontrollimise seadmed ja tööriistad;

ventilatsioonisüsteemi soojusvaheti õppestend;

elektrotehnika labor.

Kutsestandardid

 

 

Leho Lilleorg