Vastuvõtt

Erialad 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on riiklik kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused kutsekeskharidusõppe, esmase kutseõppe, jätkuõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks.

Meie erialad on tehnilised, õpetame looma praktilisi väärtusi, millel on kõrge hind ja kestev kvaliteet. 

Vaata lähemalt erialasid ja õppekeele võimalusi 2024/2025

CNC Freespingi või Treipingi operaator-seadistaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseÕppekeelÕppekava kood
ÕppeliikKutseõppe jätkuõpeÕppevormStatsionaarne, õhtune õpeEeldus alustamiseksVähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad kompetentsid CNC freespingi operaatori erialal ning keskharidusÕppeaeg6 kuudTase5.taseÕppekeelveneÕppekava kood223593 (F)
ÕppeliikKutseõppe jätkuõpeÕppevormStatsionaarne, õhtune õpeEeldus alustamiseksVähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad kompetentsid CNC freespingi operaatori erialal ning keskharidusÕppeaeg6 kuudTase5.taseÕppekeelveneÕppekava kood223594 (T)

Eriala kirjeldus

5. taseme CNC metallilõikepingi operaator-seadistaja töötleb juhtprogrammi järgi mitmesuguste kujupindadega masinaehituslikke detaile ja detailide elemente ühel või mitmel arvjuhtimisega trei- või freespingil. Tööülesanded on seotud metallilõikepingi opereerimisega: ettevalmistamine, käivitamine, seadistamine, jälgimine, perioodiline hooldus ja detailide töötlemine vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile. Operaator-seadistaja töö eeldab CNC lõikepinkide juhtprogrammide koostamist, tööpinkidega seotud automatiseeritud süsteemide käitamist, töödeldava detaili vastavuse kontrolli ja mittevastavuste korral probleemide lahendamist. Operaator-seadistaja on kogenud töötaja, kes täidab mitmekülgseid tööülesandeid iseseisvalt või töörühma juhina. Töös on oluline täpsus, kontsentreerumisvõime ja üksikasjade märkamise oskus. Töö võib olla nii rutiinse kui vahelduva iseloomuga.

Tööks vajalikud isikuomadused

CNC metallipingi operaator-seadistaja töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, visuaalset mälu ning kontsentreerumisvõimet. Töö eeldab liigutuste täpsust, koordinatsiooni ning füüsilise pingutuse võimet. Kasuks tulevad korrektsus, täpsus, õppimisvõime ja vastutustundlikkus.

Töökeskkond

CNC metallipingi operaator-seadistaja tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides ning võib olla mürarikas. Töökeskkonnas esineb müra- ja tolmu. Kasutatavad kemikaalid võivad põhjustada allergiat. Tööohutusnõuete eiramine võib põhjustada tööõnnetuse, ajutise või püsiva iseloomuga tervisekahju. 

Töövahendid ja õppetöökojad

Kooli õppetöökojad on varustatud kaasaegse tehnoloogiaga, mis loob turvalise ja inspireeriva keskkonna eriala omandamiseks.

Õppetöökojad on varustatud kaasaegse tehnoloogiaga, mis loob turvalise ja inspireeriva keskkonna eriala omandamiseks.

  • Arvutiklass
  • CNC trei- ja freespinkide õppetöökoda ja õppeklass
  • Kaasaegne, käsijuhtimisega trei- ja freespinkide õppeklass
  • Materjalide ettevalmistamise ruumid
  • Erinevad käsitööriistad
  • Mõõtevahendid

Tööohutus 

Tervist ja keskkonda säästev töökultuur kuulub õppimise ja metallitöö juurde.

Õppetöökojas töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud erialale vastavad tööriided, peakate, turvajalatsid. Vastavalt töö iseloomule on kohustuslik kasutada individuaalseid isikukaitsevahendid. Isikukaitsevahendil peab olema nõuetele vastavust tõendav CE tähis.

Õppetöö korraldus

Õppetöögraafikuga määratakse õppenädalad koolis ning praktikanädalad ettevõttes. Õppetöö koolis toimub tööpäeviti, vastavalt õpperühma tunniplaanile. Üldine õhtuse õppe aeg on 16:30 – 21:10 . Tavapäraselt on õppetöögraafik jagatud põhimõttel 2 nädalat koolis, 2 nädalat praktika ettevõttes. Õpperühma õppetöögraafik on avaldatud kooli veebilehel www.mehaanikakool.ee

Ettevõtte praktika toimub üldjuhul täistööajaga, praktikalepingu ja ettevõttega kokkulepitud töögraafiku alusel.

 

Enn Helemäe