Koolielu

Erasmus+

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. 

Kool on tunnustatud Erasmus+ õpirände akrediteeringuga 2022-1-EE01-KA120-VET-000111193, 01.02.2023 – 31.12.2027.

Õpirändeid kaasrahastab Euroopa Liit. 


Projekt 2023-1-EE01-KA121-VET-000130874, finantseerimisleping 2023-KA121VET-12-01  tegevuste elluviimise periood 01.06.2023 - 31.05.2025. 

Projekti peamised eesmärgid 

  • Olla aktiivne kool rahvusvahelises koostöövõrgustikus

  • Mehaanikakooli lõpetajad on tööturul konkurentsivõimelised

  • Erasmus+ projekt toetab kooli põhiväärtusi ning aitab kooli arengukava strateegilisi eesmärke ellu viia („Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool arengukava 2023-2025“, 2023).

  • Programmi eelarve on 163 638 €, õpirändeid ja töötajate koolitusi kaasrahastab Euroopa Liit. 

Õpirändele lubamise  eeldused 

  • isikliku arengu eesmärgid on seotud õpirändega 
  • sihikindel ja motiveeritud tegutsemine kutsealase arengus 
  • laitmatu käitumine 
  • välispraktika alguseks  täisealine  
  • inglise keel vähemalt B1 tasemel 
  • õppija rühmajuhendaja ja erialajuhi heakskiit

Õpirändele kandideerimine

Ootame kandideerima õppijaid, kellel on praktikaperiood ees ootamas, samuti kõiki õpetajaid. Õpirändeks on kõigil võrdsed võimalused, näiteks õppija vähekindlustatud perest võib julgesti kandideerida, sest õpirände kulud kannab Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames. 

Õpirändele soovijal palun esitada motivatsioonikiri e-posti aadressile anna.fedjukina@mehaanikakool.ee. Motivatsioonikirjas nimeta oma välispraktika/õpirände soovitav aeg ja kestus, enda õpirändele seatud eesmärgid ning selgita, kuidas need toetavad kooli eesmärkide täitmist.

Õpirände otsuste tegemisel arvestame eelkõige programmi ja kooli eesmärke, keskkonnasäästlike reisimisvõimaluste valikut, praktikaettevõtete võimalusi jms. 

Erasmus+ programmi projektijuht / Project Manager Anna Fedjukina, anna.fedjukina@mehaanikakool.ee, Phone  +372 5840 0635  Monday - Thursday 8:30 - 16 

Erasmus+ program coordinator Ene Pukk,  e-mail  ene.pukk@mehaanikakool.ee    Phone  +372 5628 7310  Monday - Friday  9 - 15 

www.mehaanikakool.ee   Tallinna Lasnamäe School of Mechanics   Mobility OID E10061712

 

ERASMUS+ 2021-1-EE01-KA122-VET-000016768

KA122-VET Lühiajalised õpirändeprojektid kutsehariduses 

"Õpilaste ja töötajate kutseoskuste ja võõrkeelepädevuse arendamine" 

Projekti number  2021-1-EE01-KA122-VET-000016768

Projekti elluviimine toimus ajavahemikus 01.09.2021 kuni 28.02.2023.

Toetuse maksimaalne summa on 103 558,00 eurot

Sisu 

Õpirände projektis osalemisega pakume õpilastele võimalust sooritada erialane praktika välisriigis ning saada innustust õpingutes osalemiseks ja edukaks lõpetamiseks. 

Toimetuleku kogemus uudses elu- ja praktikakeskkonnas, vajadus kasutada inglise keelt, kogeda erialase töö tegemist teises kultuuriruumis ning arendada suhtlemisoskust tõstab õppija enesekindlust, rahuolu ja motivatsiooni.  Õpirände kogemuse ja kutsetunnistusega õppija on tööturul konkurentsivõimelisem ning teadlikum töötamise võimalustest Euroopa Liidus.  

Töötajatele pakub õpiränne head võimalust laiendada kutsealaseid oskusi ning parandada inglise keele oskust. Rahvusvaheliste kontaktide loomine aitab laiendada kooli koostöövõrgustikku ning motiveerib õpetajaid panustama enda kutsealasesse arengusse ja kooli jätkusuutlikku arengusse.  Käesolevas õpirände projektis kavatseme keskenduda töötajate digitaalsete oskuste, võtmepädevuste ja võõrkeeleoskuse arendamisele. 

Õppijate lühiajalises õpirändes osales 18 õpilast

Töötajate kursustel ja koolitustel saab osales 12 töötajat 

Peamised sihtkohad on Sloveenia, Küpros, Itaalia. 

Erasmus+ programm on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure.

Kutseõppuritel on programmi raames võimalik õppida ja läbida erialast praktikat  erinevates  Euroopa riikides ja ka väljaspool Euroopa Liitu.