Koolielu

Erasmus+

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. 

Kool on tunnustatud Erasmus+ õpirände akrediteeringuga 2022-1-EE01-KA120-VET-000111193, 01.02.2023 – 31.12.2027.

Õpirändeid kaasrahastab Euroopa Liit. 


Projekt 2023-1-EE01-KA121-VET-000130874, finantseerimisleping 2023-KA121VET-12-01  tegevuste elluviimise periood 01.06.2023 - 31.05.2025. 

Projekti peamised eesmärgid 

  • Olla aktiivne kool rahvusvahelises koostöövõrgustikus

  • Mehaanikakooli lõpetajad on tööturul konkurentsivõimelised

  • Erasmus+ projekt toetab kooli põhiväärtusi ning aitab kooli arengukava strateegilisi eesmärke ellu viia („Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool arengukava 2023-2025“, 2023).

  • Programmi eelarve on 163 638 €, õpirändeid ja töötajate koolitusi kaasrahastab Euroopa Liit. 

Õpirändele lubamise  eeldused 

  • isikliku arengu eesmärgid on seotud õpirändega 
  • sihikindel ja motiveeritud tegutsemine kutsealase arengus 
  • laitmatu käitumine 
  • välispraktika alguseks  täisealine  
  • inglise keel vähemalt B1 tasemel 
  • õppija rühmajuhendaja ja erialajuhi heakskiit

Õpirändele kandideerimine

Ootame kandideerima õppijaid, kellel on praktikaperiood ees ootamas, samuti kõiki õpetajaid. Õpirändeks on kõigil võrdsed võimalused, näiteks õppija vähekindlustatud perest võib julgesti kandideerida, sest õpirände kulud kannab Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames. 

Õpirändele soovijal palun esitada motivatsioonikiri e-posti aadressile anna.fedjukina@mehaanikakool.ee. Motivatsioonikirjas nimeta oma välispraktika/õpirände soovitav aeg ja kestus, enda õpirändele seatud eesmärgid ning selgita, kuidas need toetavad kooli eesmärkide täitmist.

Õpirände otsuste tegemisel arvestame eelkõige programmi ja kooli eesmärke, keskkonnasäästlike reisimisvõimaluste valikut, praktikaettevõtete võimalusi jms. 

Erasmus+ programmi projektijuht / Project Manager Anna Fedjukina, anna.fedjukina@mehaanikakool.ee, Phone  +372 5840 0635  Monday - Thursday 8:30 - 16 

Erasmus+ program coordinator Ene Pukk,  e-mail  ene.pukk@mehaanikakool.ee    Phone  +372 5628 7310  Monday - Friday  9 - 15 

www.mehaanikakool.ee   Tallinna Lasnamäe School of Mechanics   Mobility OID E10061712

 

Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine

Projekt nr 2014-2020.1.03.18-0133
Abikõlblikkuse algus ja lõpp: 01.05.2018 – 04.03.2022
Rakendusüksus: SIHTASUTUS INNOVE
Meede: 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine.

Projekti lühikokkuvõte

Põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased saavad oma kätega luua ja rakendada oma teadmisi loodusainetes: programmeerida tööstusrobotit, juhtida mobiili abil bioonilist robotit või elektrohüdraulika õppestendil konstrueerida näiteks laeva aparelli töömehhanism ja analüüsida tema tööd. Projekti käigus luuakse õpilaste jaoks ainulaadne labor, mis aitab olenevalt sihtgrupist põhjalikumalt aru saada kaasaegsest tehnoloogiast ka kutsehariduse koolipõhises, töökohapõhises, täiend- ja ümberõppes.