Koolielu

Projektitegevused


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille eesmärk on kutseõppe sisu ja metoodika arendamine, õppevara soetamine või uuendamine, praktikakorralduse arendamine jne

Osaleme Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika, õpirännete ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. 

Erasmus+ programmi kontaktisik / Project Activities contact person and Erasmus+ program coordinator

Eeva Variksoo,  e-mail  eeva.variksoo@mehaanikakool.ee    Phone  +372 5840 0635

www.mehaanikakool.ee   Tallinna Lasnamäe School of Mechanics   Mobility OID E10061712

 


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille eesmärk on kutseõppe sisu ja metoodika arendamine, õppevara soetamine või uuendamine, praktikakorralduse arendamine jne

Osaleme Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika, õpirännete ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. 

Erasmus+ programmi kontaktisik / Project Activities contact person and Erasmus+ program coordinator

Eeva Variksoo,  e-mail  eeva.variksoo@mehaanikakool.ee    Phone  +372 5840 0635


www.mehaanikakool.ee   Tallinna Lasnamäe School of Mechanics   Mobility OID E10061712

 

„Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb PRÕM täiendava keeleõppe tegevustes ja pakub muu emakeelega I ja II kursuse kutsekeskhariduse õppuritele täiendavat eesti keele õpet.

Projekti täpsem info:

Ada Lumiste ada.lumiste@mehaanikakool.ee

Loodusainete õues õppe tunnid I kursuse kutsekeskhariduse õpilastele eesti keeles  (koostöös MTÜ Loodusmaa).