Koolielu

Erasmus+

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. 

Kool on tunnustatud Erasmus+ õpirände akrediteeringuga 2022-1-EE01-KA120-VET-000111193, 01.02.2023 – 31.12.2027.

Õpirändeid kaasrahastab Euroopa Liit. 


Projekt 2023-1-EE01-KA121-VET-000130874, finantseerimisleping 2023-KA121VET-12-01  tegevuste elluviimise periood 01.06.2023 - 31.05.2025. 

Projekti peamised eesmärgid 

  • Olla aktiivne kool rahvusvahelises koostöövõrgustikus

  • Mehaanikakooli lõpetajad on tööturul konkurentsivõimelised

  • Erasmus+ projekt toetab kooli põhiväärtusi ning aitab kooli arengukava strateegilisi eesmärke ellu viia („Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool arengukava 2023-2025“, 2023).

  • Programmi eelarve on 163 638 €, õpirändeid ja töötajate koolitusi kaasrahastab Euroopa Liit. 

Õpirändele lubamise  eeldused 

  • isikliku arengu eesmärgid on seotud õpirändega 
  • sihikindel ja motiveeritud tegutsemine kutsealase arengus 
  • laitmatu käitumine 
  • välispraktika alguseks  täisealine  
  • inglise keel vähemalt B1 tasemel 
  • õppija rühmajuhendaja ja erialajuhi heakskiit

Õpirändele kandideerimine

Ootame kandideerima õppijaid, kellel on praktikaperiood ees ootamas, samuti kõiki õpetajaid. Õpirändeks on kõigil võrdsed võimalused, näiteks õppija vähekindlustatud perest võib julgesti kandideerida, sest õpirände kulud kannab Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames. 

Õpirändele soovijal palun esitada motivatsioonikiri e-posti aadressile anna.fedjukina@mehaanikakool.ee. Motivatsioonikirjas nimeta oma välispraktika/õpirände soovitav aeg ja kestus, enda õpirändele seatud eesmärgid ning selgita, kuidas need toetavad kooli eesmärkide täitmist.

Õpirände otsuste tegemisel arvestame eelkõige programmi ja kooli eesmärke, keskkonnasäästlike reisimisvõimaluste valikut, praktikaettevõtete võimalusi jms. 

Erasmus+ programmi projektijuht / Project Manager Anna Fedjukina, anna.fedjukina@mehaanikakool.ee, Phone  +372 5840 0635  Monday - Thursday 8:30 - 16 

Erasmus+ program coordinator Ene Pukk,  e-mail  ene.pukk@mehaanikakool.ee    Phone  +372 5628 7310  Monday - Friday  9 - 15 

www.mehaanikakool.ee   Tallinna Lasnamäe School of Mechanics   Mobility OID E10061712

 

„Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb PRÕM täiendava keeleõppe tegevustes ja pakub muu emakeelega I ja II kursuse kutsekeskhariduse õppuritele täiendavat eesti keele õpet.

Projekti täpsem info: õppedirektor Ada Lumiste ada.lumiste@mehaanikakool.ee

2022 Loodusainete õues õppe tunnid I kursuse kutsekeskhariduse õpilastele eesti keeles  (koostöös MTÜ Loodusmaa).

2023  õppisid 15  II kursuse õpilast eesti keelt Pärnumaa Kutsehariduskeskuses 

27.-31.märts 2023   oli 5 mootorsõidukitehniku eriala õpilast

10.-14.aprill 2023 – 5 keevitaja eriala õpilast

17.-21.aprill 2023- 5 automaatiku eriala õpilast.

Keeleõppe põhieesmärgiks on erialase eestikeelse, eriti suulise  väljendusoskuse parandamine, et õpilased saaksid hakkama kiirelt muutuval tööturul.

Täname meeldiva koostöö eest Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kolleege ja õpilasi, kelle toel eesti keele õppimine on vahva tegevus. 

Vaata õpilaste esitlust siit

Projekt „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“- PRÕM tegevus 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“