Прием

2022/2023 Летний набор закончился, свободных мест нет!


Mehaanikakool, augustis lisavastuvõtt vabadele õppekohtadele! 
METALLIERIALAD 
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22 Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Õppe maht EKAP* Haridusnõue  Õppekeel   
0 Keevitus- ja metallitööd  4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus   eesti  keel 
8 Keevitus- ja metallitööd  4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
0 Keevitaja  4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 a 6 kuud 90 EKAP Põhiharidus vene keel  
0 Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta     60 EKAP Põhiharidus vene  keel  
5 Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta     60 EKAP Põhiharidus vene keel  
8 CNC freespingi operaator 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta     60 EKAP Põhiharidus vene keel  
8 CNC treipingi operaator 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta     60 EKAP Põhiharidus vene keel  
0 Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator (uuendamisel) 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  8 kuud     40 EKAP Põhiharidus vene keel  
6 CNC freespingi operaator-seadistaja 5. tase, kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud    30 EKAP Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. tase, kutse või vastavad kompetentsid  vene keel  
6 CNC treipingi operaator-seadistaja 5. tase, kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud    30 EKAP Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. tase, kutse või vastavad kompetentsid  vene keel  
AUTOMAATIKA ERIALAD 
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22 Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 
0 Automaatik 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
0 Automaatik 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat  120 EKAP Põhiharidus vene keel  
10 Automaatik-tehnik 5. tase, kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud     45 EKAP Keskharidus, vähemalt automaatik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene keel  
EHITUSE ERIALAD 
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22 Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 
11 Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus   eesti keel
0 Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
0 Kinnisvarahooldus, spetsialiseerumine Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
11 Kinnisvarahooldus, spetsialiseerumine Hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus   eesti keel
  Kinnisvarahooldus, spetsialiseerumine Hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
6 Kinnisvarahooldus, spetsialiseerumine Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat  120 EKAP Põhiharidus vene keel  
12 Veevärgilukksepp 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 a 6 kuud 90 EKAP Põhiharidus eesti keel  
11 Veevärgilukksepp 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 a 6 kuud 90 EKAP Põhiharidus vene keel  
5 Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp        4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta        60 EKAP Põhiharidus   eesti keel 
5 Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp  4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta      60 EKAP Põhiharidus vene  keel  
9 Kinnisvara heakorrameister 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud     45 EKAP Keskharidus ja  vähemalt kinnisvarahoolduse alane 4. tase, kutse  või sellele vastavad kompetentsid   eesti keel
AUTOERIALAD 
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22 Õppekava Õppetase  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 
5 Automaaler 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus   eesti keel
0 Automaaler 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
10 Autoplekksepp  4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
0 Mootorsõidukitehnik 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus   eesti keel
0 Mootorsõidukitehnik 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
10 Mootorsõidukitehnik  4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat   120 EKAP Põhiharidus   eesti keel
0 Mootorsõidukitehnik  4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat   120 EKAP Põhiharidus vene keel  
5 Automaaler 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 a 6 kuud 90 EKAP Põhiharidus   eesti keel
5 Automaaler 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 a 6 kuud 90 EKAP Põhiharidus vene keel  
10 Autoplekksepp  4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 a 6 kuud 90 EKAP Põhiharidus vene keel  
10 Sõiduautodiagnostik 5. tase kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 1 aasta      60 EKAP Keskharidus, vähemalt mootorsõidukitehnik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene keel eesti keel
  * EKAP on Eesti kutsehariduse arvestuspunkt.  Üks EKAP = 26 astronoomilist tundi õppija õppimist koolis, iseseisvalt ja praktikal.
Mehaanikakool, augustis lisavastuvõtt vabadele õppekohtadele! 
METALLIERIALAD 
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22 Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Õppe maht EKAP* Haridusnõue  Õppekeel   
0 Keevitus- ja metallitööd  4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus   eesti  keel 
8 Keevitus- ja metallitööd  4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
0 Keevitaja  4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 a 6 kuud 90 EKAP Põhiharidus vene keel  
0 Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta     60 EKAP Põhiharidus vene  keel  
5 Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta     60 EKAP Põhiharidus vene keel  
8 CNC freespingi operaator 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta     60 EKAP Põhiharidus vene keel  
8 CNC treipingi operaator 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta     60 EKAP Põhiharidus vene keel  
0 Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator (uuendamisel) 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  8 kuud     40 EKAP Põhiharidus vene keel  
6 CNC freespingi operaator-seadistaja 5. tase, kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud    30 EKAP Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. tase, kutse või vastavad kompetentsid  vene keel  
6 CNC treipingi operaator-seadistaja 5. tase, kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud    30 EKAP Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. tase, kutse või vastavad kompetentsid  vene keel  
AUTOMAATIKA ERIALAD 
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22 Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 
0 Automaatik 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
0 Automaatik 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat  120 EKAP Põhiharidus vene keel  
10 Automaatik-tehnik 5. tase, kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud     45 EKAP Keskharidus, vähemalt automaatik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene keel  
EHITUSE ERIALAD 
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22 Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 
11 Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus   eesti keel
0 Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
0 Kinnisvarahooldus, spetsialiseerumine Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
11 Kinnisvarahooldus, spetsialiseerumine Hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus   eesti keel
  Kinnisvarahooldus, spetsialiseerumine Hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
6 Kinnisvarahooldus, spetsialiseerumine Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat  120 EKAP Põhiharidus vene keel  
12 Veevärgilukksepp 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 a 6 kuud 90 EKAP Põhiharidus eesti keel  
11 Veevärgilukksepp 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 a 6 kuud 90 EKAP Põhiharidus vene keel  
5 Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp        4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta        60 EKAP Põhiharidus   eesti keel 
5 Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp  4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta      60 EKAP Põhiharidus vene  keel  
9 Kinnisvara heakorrameister 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud     45 EKAP Keskharidus ja  vähemalt kinnisvarahoolduse alane 4. tase, kutse  või sellele vastavad kompetentsid   eesti keel
AUTOERIALAD 
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22 Õppekava Õppetase  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 
5 Automaaler 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus   eesti keel
0 Automaaler 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
10 Autoplekksepp  4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
0 Mootorsõidukitehnik 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus   eesti keel
0 Mootorsõidukitehnik 4.tase, kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat  180 EKAP Põhiharidus 60%  eesti keeles  40 % vene keeles  (для закончивших школу с русским языком обучения)  
10 Mootorsõidukitehnik  4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat   120 EKAP Põhiharidus   eesti keel
0 Mootorsõidukitehnik  4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat   120 EKAP Põhiharidus vene keel  
5 Automaaler 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 a 6 kuud 90 EKAP Põhiharidus   eesti keel
5 Automaaler 4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 a 6 kuud 90 EKAP Põhiharidus vene keel  
10 Autoplekksepp  4. tase, kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 a 6 kuud 90 EKAP Põhiharidus vene keel  
10 Sõiduautodiagnostik 5. tase kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 1 aasta      60 EKAP Keskharidus, vähemalt mootorsõidukitehnik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene keel eesti keel
  * EKAP on Eesti kutsehariduse arvestuspunkt.  Üks EKAP = 26 astronoomilist tundi õppija õppimist koolis, iseseisvalt ja praktikal.