Из нашей школы

Ученическое представительство


Õpilasesindus (edaspidi ÕE) lähtub oma tegevuses kooli õpilaskonna põhikirjast, kooli põhimäärusest, EV seadustest, kooli juhtkonnaga sõlmitud lepetest ja heast tavast.

ÕE ülesanded:

 1. Esindada ja kaitsta Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli (edaspidi TLMK) õppijate huve
 2. Selgitada TLMK õppijatele nende õigusi ja kohustusi
 3. Kaasa aidata koolielu probleemide lahendamisele
 4. Hoida ja arendada kooli traditsioone
 5. Koostöö korraldamine õpetajate, kutsekooli juhtkonna, õpilaste ja vanemate vahel
 6. Kaasata aktiivseid õpilasi ÕE tegevusse
 7. Arendada koostööd teiste organisatsioonidega
 8. Kooliürituste korraldamine

Õpilasesinduse liikmed

Õpilaskonna esinduse põhikiri

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) lähtub oma tegevuses kooli õpilaskonna põhikirjast, kooli põhimäärusest, EV seadustest, kooli juhtkonnaga sõlmitud lepetest ja heast tavast.

ÕE ülesanded:

 1. Esindada ja kaitsta Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli (edaspidi TLMK) õppijate huve
 2. Selgitada TLMK õppijatele nende õigusi ja kohustusi
 3. Kaasa aidata koolielu probleemide lahendamisele
 4. Hoida ja arendada kooli traditsioone
 5. Koostöö korraldamine õpetajate, kutsekooli juhtkonna, õpilaste ja vanemate vahel
 6. Kaasata aktiivseid õpilasi ÕE tegevusse
 7. Arendada koostööd teiste organisatsioonidega
 8. Kooliürituste korraldamine

Õpilasesinduse liikmed

Õpilaskonna esinduse põhikiri