Из нашей школы

Почетное признание


Kvaliteet

Kooli strateegia kujundamine ja selle elluviimine baseerub riiklikult eraldatavatel ressurssidel ning on kooskõlas üldise hariduspoliitika ja seda reguleerivate normdokumentidega.
Kooli juhtimissüsteem on sertifitseeritud ja vastavuses rahvusvaheliste standarditega ISO 9001 (alates 2005.a) ja ISO 14001 (alates 2012.a).

Keskkonnapoliitika

Läbi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika järgimise ja integreeritud juhtimissüsteemi rakendamise tagame huvipoolte, õiguslike ja muude nõuete täitmise ning juhtimissüsteemi ja protsesside pideva parendamise.

Ressursside kasutamisel igapäevases tegevuses (kontoritöös, õppetöös klassides), praktikatööde teostamisel õppelaborites ja objektidel, kooli majandustegevuse korraldamisel lähtume  keskkonna-säästlikkusest.

Õppuritele tutvustame keskkonna-säästlikkuse ja tööohutuse nõuete täitmise olulisust.

Kvaliteet

Kooli strateegia kujundamine ja selle elluviimine baseerub riiklikult eraldatavatel ressurssidel ning on kooskõlas üldise hariduspoliitika ja seda reguleerivate normdokumentidega.
Kooli juhtimissüsteem on sertifitseeritud ja vastavuses rahvusvaheliste standarditega ISO 9001 (alates 2005.a) ja ISO 14001 (alates 2012.a).

Keskkonnapoliitika

Läbi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika järgimise ja integreeritud juhtimissüsteemi rakendamise tagame huvipoolte, õiguslike ja muude nõuete täitmise ning juhtimissüsteemi ja protsesside pideva parendamise.

Ressursside kasutamisel igapäevases tegevuses (kontoritöös, õppetöös klassides), praktikatööde teostamisel õppelaborites ja objektidel, kooli majandustegevuse korraldamisel lähtume  keskkonna-säästlikkusest.

Õppuritele tutvustame keskkonna-säästlikkuse ja tööohutuse nõuete täitmise olulisust.