Vastuvõtt

2022/2023 õppekavade tabel, vabad õppekohad

Vaata tabelist vabu õppekohti, tee oma valik ja esita avaldus koolis tööpäeviti  9 - 15  või alates 08.08.2022 vali SAISis Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool! 

Посмотрите таблицу, по каким специальностям есть свободные учебные места, сделайте свой выбор и подайте заявление в школе (рабочие дни с 9.00 до 15.00) или с 08.08.2022 выберите Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool в SAIS!


 

  METALLIERIALAD             
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22  Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõue  Õppekeel 

Maht

EKAP

    0 Keevitus- ja metallitööd  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti  keel  180
    8 Keevitus- ja metallitööd  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
    0 Keevitaja  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel   90
    0 Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta  Põhiharidus vene  keel   60
    5 Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel   60
    8 CNC freespingi operaator 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel   60
    8 CNC treipingi operaator 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel   60
    0

Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator (uuendamisel)

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  8 kuud Põhiharidus vene keel   40
    6 CNC freespingi operaator-seadistaja 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid  vene keel  

30

    6 CNC treipingi operaator-seadistaja 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid  vene keel   30
  AUTOMAATIKA ERIALAD             
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22 Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 

Maht

EKAP

    0 Automaatik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
    0 Automaatik 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene keel   120
    10 Automaatik-tehnik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus, vähemalt automaatik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene keel   45
  EHITUSE ERIALAD             
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22 Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 

Maht

EKAP

    11  Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel  UUS  180
    0 Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
    0 

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 1: Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd

4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
    11

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 2: Hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd

4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel UUS  180
     0

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 2: Hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd

4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
     6

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 1: Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene keel   120
    12 Veevärgilukksepp 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus eesti keel   90
    11

Veevärgilukksepp

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel   90
     5

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp 

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus   eesti keel UUS  60
     5

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp 

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene  keel   60
     9 Kinnisvara heakorrameister 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus ja  vähemalt kinnisvarahoolduse alane 4. taseme kutse  või sellele vastavad kompetentsid   eesti keel UUS  45
  AUTOERIALAD             
  Õppekava Õppetase  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 

Maht

EKAP

     5 Automaaler 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel 180
     0 Automaaler 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
     10 Autoplekksepp  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
     0 Mootorsõidukitehnik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel 180
     0 Mootorsõidukitehnik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
    10 Mootorsõidukitehnik  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus   eesti keel 120
     0 Mootorsõidukitehnik  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene keel   120
     5  Automaaler 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus   eesti keel 90
     5 Automaaler 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel    
    10  Autoplekksepp  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel   90
    10 Sõiduautodiagnostik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 1 aasta   Keskharidus, vähemalt mootorsõidukitehnik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene keel eesti keel 60

 

  METALLIERIALAD             
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22  Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõue  Õppekeel 

Maht

EKAP

    0 Keevitus- ja metallitööd  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti  keel  180
    8 Keevitus- ja metallitööd  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
    0 Keevitaja  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel   90
    0 Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta  Põhiharidus vene  keel   60
    5 Keevitaja (osakutse TIG-keevitaja) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel   60
    8 CNC freespingi operaator 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel   60
    8 CNC treipingi operaator 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene keel   60
    0

Lehtmetalli plasma- ja gaasilõikepingi operaator (uuendamisel)

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  8 kuud Põhiharidus vene keel   40
    6 CNC freespingi operaator-seadistaja 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid  vene keel  

30

    6 CNC treipingi operaator-seadistaja 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid  vene keel   30
  AUTOMAATIKA ERIALAD             
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22 Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 

Maht

EKAP

    0 Automaatik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
    0 Automaatik 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene keel   120
    10 Automaatik-tehnik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus, vähemalt automaatik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene keel   45
  EHITUSE ERIALAD             
Vabade õppekohtade arv seisuga 01.08.22 Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 

Maht

EKAP

    11  Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel  UUS  180
    0 Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
    0 

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 1: Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd

4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
    11

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 2: Hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd

4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel UUS  180
     0

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 2: Hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd

4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
     6

Kinnisvarahooldus

Spetsialiseerumine 1: Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööd

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene keel   120
    12 Veevärgilukksepp 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus eesti keel   90
    11

Veevärgilukksepp

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel   90
     5

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp 

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus   eesti keel UUS  60
     5

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp 

4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene  keel   60
     9 Kinnisvara heakorrameister 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus ja  vähemalt kinnisvarahoolduse alane 4. taseme kutse  või sellele vastavad kompetentsid   eesti keel UUS  45
  AUTOERIALAD             
  Õppekava Õppetase  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 

Maht

EKAP

     5 Automaaler 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel 180
     0 Automaaler 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
     10 Autoplekksepp  4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
     0 Mootorsõidukitehnik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus   eesti keel 180
     0 Mootorsõidukitehnik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil    180
    10 Mootorsõidukitehnik  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus   eesti keel 120
     0 Mootorsõidukitehnik  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene keel   120
     5  Automaaler 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus   eesti keel 90
     5 Automaaler 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel    
    10  Autoplekksepp  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene keel   90
    10 Sõiduautodiagnostik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 1 aasta   Keskharidus, vähemalt mootorsõidukitehnik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene keel eesti keel 60