Vastuvõtt

Sisseastujale


TULE ÕPPIMA MEHAANIKAKOOLI!    

Omanda elukutse, mis annab raudkindla tuleviku   Tehniliste erialade professionaalid on tööturul oodatud ja hästi tasustatud. Õppekavade koostamisel ja rakendamisel teeme koostööd tööandjate esindajatega, et parimal viisil tagada selliste oskuste õpetamine, mida töömaailm vajab. 

Vali eriala, mis Sulle meeldib. Meil on neli õppevaldkonda ja lai valik õppekavasid. Vaata lähemalt    

Õppekeel  Õpperühma õppekeel on määratud iga õppekava kohta vastuvõtu konkursi tingimustes. Tulenevalt  kutseõppeasutuse seadusest on kutsekeskharidusõppe õppekeel alati eesti keel, mis tähendab, et vene keele baasil õppijale on  60% õppekava mahust eesti keeles ja 40% vene keeles.  Igas õppevaldkonnas on erialasid, mida saab õppida 100% eesti keeles või 100% vene keeles. Töös ja elus edukalt toimetulekut toetab vähemalt kahe võõrkeele oskus. Võrdselt olulised on eesti keel, vene keel ja inglise keel. Kõiki keeli õpetame nii lõimituna põhiõpingutesse, valikaine raames kui ka täiendava keeleõppe projekti raames. Võõrkeelte õppimine on kutsehariduse omandamisel tasuta, mistõttu tasub eriti usinalt keeleõppe võimalusi kasutada. 

Professionaalne õpikeskkond    Praktiliste oskuste õpetamiseks ja õppimiseks on õppetöökojad varustatud professionaalsete seadmetega, töövahendiga ning materjalidega. Tutvu kooli õpikeskkonnaga meie kodulehe virtuaaltuuri, pildigalerii ja "Tere tulemast" videoklipi kaudu. Õpihuviliste soov kõike oma silmaga vaadata teeb meile rõõmu, kuid külastuse aja kokkuleppimiseks palun võta ühendust arendusjuhiga, tel 5628 7310.  

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus  Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt viidi läbi kooli kvaliteedihindamine 2020.aasta sügisel ning kutsehariduse hindamisnõukogu otsuse kohaselt  toimub järgmine kvaliteedihindamine kuue aasta pärast so 2026/2027 õppeaastal. Kooli juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavaks ISO9001 ja ISO14001 standarditele. 

Paindlik õppekorraldus  Kutsekeskharidusõppes toimub õppetöö päevasel ajal. Kutseõppes toimub õppetöö õhtusel ajal, üldjuhul tööpäeviti, mis võimaldab ühendada töötamise ja õppimise. Õppijale tagab õpingute edukuse väga hea aja planeerimine, kokkulepped tööandjaga ja perekonnaga.  Õppija ja kooli hea koostöö aitab ennetada õppevõlgnevuste tekkimist. Erialasel tööl töötamine paralleelselt õpingutega võimaldab kaaluda töökohapõhise õppevormi  või individuaalse õppekava rakendamise võimalusi. Täiskasvanud õppijal on õigus taotleda VÕTA raames varasemalt omandatud teadmiste ja tööalaste oskuste arvestamist, kui need vastavad õpitavale erialale. Õppija individuaalsust ja kutsealast arengut toetavad parimad võimalikud lahendused leitakse koostöös õppija,  erialajuhi ja rühmajuhendajaga.   

Praktika  Eriala omandamisel on võtmetähtsusega ettevõttepraktika läbimine. Päevases õppes õppijad siirduvad ettevõttesse erialasele praktikale üldjuhul alates  2. kursuse II poolaastast ja 3. kursusel. Õhtuses õppes õppijad peavad erialase praktika sooritama paralleelselt õppetööga. Õppetöö- ja praktikaperioodid on määratud õppetöögraafikuga.  Praktikal täidab õppija praktikakavaga ettenähtud tööülesandeid tööandja juhtimise ja kontrolli all. Tööandja ei ole kohustatud praktika eest tasu maksma, kuid üsna sageli ettevõtted tunnustavad parimaid praktikante stipendiumi või töötasu maksmisega. Soovitame juba eriala valiku protsessis uurida, millised ettevõtted selle eriala spetsialiste palkavad ja kus kõige enam meeldiks töötada. Praktikakoha leidmine on esimene harjutus erialase töö  ja unistuste tööandja leidmisel.

Õppija toetamine, sõbralik ja hooliv koolipere  Igal õpperühmal on rühmajuhendaja, kes õppijaid nõustab, korraldab probleemide lahendamise ja kontrollib, et õppimine sujuks plaanipäraselt. Koolis töötab sotsiaalpedagoog õppijate ja perede nõustamiseks ning sotsiaalse toimetuleku toetamiseks. Õppijal on õigus taotleda õppetoetust ning täiendavat toetust majanduslike probleemide korral. Väljaspool Tallinna linna elaval õppijal on õigus taotleda sõidukulude hüvitamist.  Keskhariduseta õpilased, kes õpivad statsionaarses õppevormis esmaõppe õppekavadel, saavad tasuta koolilõuna. Meil on sõbralikud ja abivalmis õpilased ning töötajad

Õpilaskodu  Meie uue õpilaskodu ehitustööd lõpevad peagi! Alates 2021/2022 õppeaastast avame meie enda õpilaskodu, mis asub koolihoone A-korpuse 3.-5. korrusel. Õpilaskodus on enamjaolt korterid, milles on kaks kahekohalist tuba. Igas korteris on WC, dušinurk, pliidiplaat, külmik, kraanikauss. Tubades on lauad, toolid ja voodid, loomulikult seina- ja laelambid, võrgupistikud ja WiFi. Igal korrusel on avatud ja mugav, teleriga puhkenurk. Liikumispuudega isikutele on kaks invatuba ning invalift. Õpilaskodu teenuste hinnakirja avaldame juulis 2021.

Tule õppima!

Leia sobiv eriala, esita avaldus SAIS.ee ja tule vestlusele, et kinnitada raudkindla tuleviku valik!  Kui kõhkled, millist eriala valida, siis aitab Sind Eesti Töötukassa karjäärinõustaja, vaata siit

TULE ÕPPIMA MEHAANIKAKOOLI!    

Omanda elukutse, mis annab raudkindla tuleviku   Tehniliste erialade professionaalid on tööturul oodatud ja hästi tasustatud. Õppekavade koostamisel ja rakendamisel teeme koostööd tööandjate esindajatega, et parimal viisil tagada selliste oskuste õpetamine, mida töömaailm vajab. 

Vali eriala, mis Sulle meeldib. Meil on neli õppevaldkonda ja lai valik õppekavasid. Vaata lähemalt    

Õppekeel  Õpperühma õppekeel on määratud iga õppekava kohta vastuvõtu konkursi tingimustes. Tulenevalt  kutseõppeasutuse seadusest on kutsekeskharidusõppe õppekeel alati eesti keel, mis tähendab, et vene keele baasil õppijale on  60% õppekava mahust eesti keeles ja 40% vene keeles.  Igas õppevaldkonnas on erialasid, mida saab õppida 100% eesti keeles või 100% vene keeles. Töös ja elus edukalt toimetulekut toetab vähemalt kahe võõrkeele oskus. Võrdselt olulised on eesti keel, vene keel ja inglise keel. Kõiki keeli õpetame nii lõimituna põhiõpingutesse, valikaine raames kui ka täiendava keeleõppe projekti raames. Võõrkeelte õppimine on kutsehariduse omandamisel tasuta, mistõttu tasub eriti usinalt keeleõppe võimalusi kasutada. 

Professionaalne õpikeskkond    Praktiliste oskuste õpetamiseks ja õppimiseks on õppetöökojad varustatud professionaalsete seadmetega, töövahendiga ning materjalidega. Tutvu kooli õpikeskkonnaga meie kodulehe virtuaaltuuri, pildigalerii ja "Tere tulemast" videoklipi kaudu. Õpihuviliste soov kõike oma silmaga vaadata teeb meile rõõmu, kuid külastuse aja kokkuleppimiseks palun võta ühendust arendusjuhiga, tel 5628 7310.  

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus  Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt viidi läbi kooli kvaliteedihindamine 2020.aasta sügisel ning kutsehariduse hindamisnõukogu otsuse kohaselt  toimub järgmine kvaliteedihindamine kuue aasta pärast so 2026/2027 õppeaastal. Kooli juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavaks ISO9001 ja ISO14001 standarditele. 

Paindlik õppekorraldus  Kutsekeskharidusõppes toimub õppetöö päevasel ajal. Kutseõppes toimub õppetöö õhtusel ajal, üldjuhul tööpäeviti, mis võimaldab ühendada töötamise ja õppimise. Õppijale tagab õpingute edukuse väga hea aja planeerimine, kokkulepped tööandjaga ja perekonnaga.  Õppija ja kooli hea koostöö aitab ennetada õppevõlgnevuste tekkimist. Erialasel tööl töötamine paralleelselt õpingutega võimaldab kaaluda töökohapõhise õppevormi  või individuaalse õppekava rakendamise võimalusi. Täiskasvanud õppijal on õigus taotleda VÕTA raames varasemalt omandatud teadmiste ja tööalaste oskuste arvestamist, kui need vastavad õpitavale erialale. Õppija individuaalsust ja kutsealast arengut toetavad parimad võimalikud lahendused leitakse koostöös õppija,  erialajuhi ja rühmajuhendajaga.   

Praktika  Eriala omandamisel on võtmetähtsusega ettevõttepraktika läbimine. Päevases õppes õppijad siirduvad ettevõttesse erialasele praktikale üldjuhul alates  2. kursuse II poolaastast ja 3. kursusel. Õhtuses õppes õppijad peavad erialase praktika sooritama paralleelselt õppetööga. Õppetöö- ja praktikaperioodid on määratud õppetöögraafikuga.  Praktikal täidab õppija praktikakavaga ettenähtud tööülesandeid tööandja juhtimise ja kontrolli all. Tööandja ei ole kohustatud praktika eest tasu maksma, kuid üsna sageli ettevõtted tunnustavad parimaid praktikante stipendiumi või töötasu maksmisega. Soovitame juba eriala valiku protsessis uurida, millised ettevõtted selle eriala spetsialiste palkavad ja kus kõige enam meeldiks töötada. Praktikakoha leidmine on esimene harjutus erialase töö  ja unistuste tööandja leidmisel.

Õppija toetamine, sõbralik ja hooliv koolipere  Igal õpperühmal on rühmajuhendaja, kes õppijaid nõustab, korraldab probleemide lahendamise ja kontrollib, et õppimine sujuks plaanipäraselt. Koolis töötab sotsiaalpedagoog õppijate ja perede nõustamiseks ning sotsiaalse toimetuleku toetamiseks. Õppijal on õigus taotleda õppetoetust ning täiendavat toetust majanduslike probleemide korral. Väljaspool Tallinna linna elaval õppijal on õigus taotleda sõidukulude hüvitamist.  Keskhariduseta õpilased, kes õpivad statsionaarses õppevormis esmaõppe õppekavadel, saavad tasuta koolilõuna. Meil on sõbralikud ja abivalmis õpilased ning töötajad

Õpilaskodu  Meie uue õpilaskodu ehitustööd lõpevad peagi! Alates 2021/2022 õppeaastast avame meie enda õpilaskodu, mis asub koolihoone A-korpuse 3.-5. korrusel. Õpilaskodus on enamjaolt korterid, milles on kaks kahekohalist tuba. Igas korteris on WC, dušinurk, pliidiplaat, külmik, kraanikauss. Tubades on lauad, toolid ja voodid, loomulikult seina- ja laelambid, võrgupistikud ja WiFi. Igal korrusel on avatud ja mugav, teleriga puhkenurk. Liikumispuudega isikutele on kaks invatuba ning invalift. Õpilaskodu teenuste hinnakirja avaldame juulis 2021.

Tule õppima!

Leia sobiv eriala, esita avaldus SAIS.ee ja tule vestlusele, et kinnitada raudkindla tuleviku valik!  Kui kõhkled, millist eriala valida, siis aitab Sind Eesti Töötukassa karjäärinõustaja, vaata siit