Vastuvõtt

2022/2023 õppeaasta vastuvõtt on lõppenud!

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli asus 01.septembril 2022 õppima 342 õpilast kutsekeskhariduse õppekavadele. Kutseõppe õppekavadele asus õppima 194 õpilast. 

Vabu õppekohti enam ei ole.  

Täname kõiki kandidaate ning soovime kõigile õppijatele õpihimu ja vastupidavust õpingutega edukalt lõpule jõudmiseks! 

 

 

 


2022/2023 vastuvõtu ajakava ja lisainfo  

Aeg

Tegevus

15.05.-24.07.2022

Dokumentide vastuvõtt SAIS-s (elektrooniline)

18.05.2022  

Saame tuttavaks! 

Avatud õppetöökodade päev, ekskursioonid algavad kell 10; 11; 12; 13 ja 14 peasissepääsu juurest fuajeest.

Soovijad saavad pärast ekskursiooni tutvuda õpilaskoduga.  

13.06.-24.07.2022

Dokumentide vastuvõtt koolis tööpäeviti 9 – 15

27.07.-29.07.2022

Vestlused ja testid 

(täpne aeg antakse avalduse esitamisel) 

05.08.2022

Konkursi tulemuste avaldamine  SAIS-s

14.08.2022

Lõpeb õppima asumise kinnitamine,  kestab lisavastuvõtt vabadele õppekohtadele  

08.08.-21.08.2022

Lisavastuvõtt

Dokumentide vastuvõtt SAIS-s ja koolis

22.-23.08.2022

Lisavastuvõtu vestlused 

(täpne vestluse kuupäev ja kellaaeg antakse avalduse esitamisel) 

24.08.2022

Lisavastuvõtu tulemuste avalikustamine

25.08.2022

Täiendavalt vastuvõetute  õppima asumise kinnitamine

06.09.2022 

NB! seisuga 06.09.2022 

sessioonivälist vastuvõttu ei toimu, vabu õppekohti ei ole! 

Küsimuse korral on abiks  vastuvott@mehaanikakool.ee  või helista tööpäeviti 9 - 15  +372 636 0110, + 372 5695 2740,  +372 636 0131   

Omanda elukutse, mis annab raudkindla tuleviku. Tehniliste erialade professionaalid on tööturul oodatud ja hästi tasustatud. Õppekavade koostamisel ja rakendamisel teeme koostööd tööandjate esindajatega, et parimal viisil võimaldada õppijatel omandada töömaailmas vajalikud oskused. 

Vali eriala, mis Sulle meeldib. Meil on neli õppevaldkonda ja lai valik õppekavasid kutsekeskhariduse või kutsehariduse omandamiseks. Tutvu õppekavadega, vali endale meelepärane valdkond:   

Paindlik õppekorraldus  Kutsekeskharidusõppes toimub õppetöö päevasel ajal. Kutseõppes toimub õppetöö õhtusel ajal, üldjuhul tööpäeviti, mis võimaldab ühendada töötamise ja õppimise. Õppijale tagab õpingute edukuse väga hea aja planeerimine, kokkulepped tööandjaga ja perekonnaga. Täiskasvanud õppijal on võimalus taotleda VÕTA raames varasemalt omandatud teadmiste ja tööalaste oskuste arvestamist, kui need vastavad õpitavale erialale. Õppija individuaalsust ja kutsealast arengut toetavad lahendused leitakse koostöös õppija,  erialajuhi ja rühmajuhendajaga.   

Praktika  Eriala omandamisel on võtmetähtsusega ettevõttepraktika läbimine. Päevases õppes õppijad siirduvad ettevõttesse erialasele praktikale üldjuhul alates  2. kursuse II poolaastast ja 3. kursusel. Õhtuses õppes õppijad peavad erialase praktika sooritama paralleelselt õppetööga. Õppetöö- ja praktikaperioodid on määratud õppetöögraafikuga.  Praktikal täidab õppija praktikakavaga ettenähtud tööülesandeid tööandja juhtimise ja kontrolli all. Tööandja ei ole kohustatud praktika eest tasu maksma, kuid üsna sageli ettevõtted tunnustavad parimaid praktikante stipendiumi või töötasu maksmisega. Soovitame juba eriala valiku protsessis uurida, millised ettevõtted selle eriala spetsialiste palkavad ja kus kõige enam meeldiks töötada. Praktikakoha leidmine on esimene harjutus erialase töö  ja unistuste tööandja leidmisel. 

Erasmus+ programmi raames on võimalik kandideerida õpirändele, et sooritada praktika välismaal. Õpirändes saavad osaleda erinevas vanuses ja erialal õppijad (lapsed, noored, õpilased, praktikandid ja täiskasvanud õppijad) aga ka õpetajad. Õpirännet rahastab Euroopa Liit.  

Õppija toetamine, sõbralik ja hooliv koolipere  Igal õpperühmal on rühmajuhendaja, kes õppijaid nõustab, korraldab probleemide lahendamise ja kontrollib, et õppimine sujuks plaanipäraselt. Koolis töötab sotsiaalpedagoog õppijate ja perede nõustamiseks ning sotsiaalse toimetuleku toetamiseks. Õppijal on õigus taotleda õppetoetust ning täiendavat toetust majanduslike probleemide korral. Väljaspool Tallinna linna elaval õppijal on õigus taotleda sõidukulude hüvitamist.  Keskhariduseta õpilased, kes õpivad statsionaarses õppevormis esmaõppe õppekavadel, saavad tasuta koolilõuna. Meil on sõbralikud ja abivalmis õpilased ning töötajad

Õpilaskodu  Meie uus õpilaskodu avati 01.09.2021 ning see asub  koolihoone A-korpuse 3.-5. korrusel. Õpilaskodus on enamjaolt korterid, milles on kaks kahekohalist tuba. Igas korteris on WC, dušinurk, pliidiplaat, külmik, kraanikauss. Tubades on lauad, toolid ja voodid, loomulikult seina- ja laelambid, võrgupistikud ja WiFi. Igal korrusel on avatud ja mugav, teleriga puhkenurk. Liikumispuudega isikutele on kaks invatuba ning invalift. Vaata lisainfot siit

Õppekeel  Õpperühma õppekeel on määratud iga õppekava kohta vastuvõtu konkursi tingimustes. Tulenevalt  kutseõppeasutuse seadusest on kutsekeskharidusõppes õppekeel alati eesti keel, mis tähendab, et vene keele baasil õppijale on  60% õppekava mahust eesti keeles ja 40% vene keeles ning see on jõukohane kõigile põhikooli edukalt lõpetanud õppijatele. Keeleõpet toetavad täiendavad keeleõppe tunnid  ja konsultatsioonid. Igas õppevaldkonnas on erialasid, mida saab õppida 100% eesti keeles või 100% vene keeles.

Õpetame eesti, vene ja inglise keelt lõimituna põhiõpingutesse ja valikainete raames. Võõrkeelte õppimine on kutsehariduse omandamisel tasuta, mistõttu tasub eriti usinalt keeleõppe võimalusi kasutada. Professionaalne õpikeskkond    Praktiliste oskuste õppimiseks on õppetöökojad varustatud professionaalsete seadmetega, töövahendiga ning materjalidega. Tutvu kooli õpikeskkonnaga meie kodulehe virtuaaltuuri, pildigalerii ja "Tere tulemast Mehaanikakooli" videoklipi kaudu.  Laste, lastevanemate ja kõigi õpihuviliste soov kõike oma silmaga vaadata teeb meile rõõmu.  Kooli külastamiseks sobiva aja kokkuleppimiseks palun võta ühendust arendusjuhiga, tel 5628 7310.  

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus   Kooli juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavaks ISO9001 ja ISO14001 standarditele. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt viidi läbi kooli kvaliteedihindamine 2020.aasta sügisel. Kutsehariduse hindamisnõukogu otsuse kohaselt  toimub järgmine kvaliteedihindamine kuue aasta pärast so 2026/2027 õppeaastal. 

Ootame Sind külla kooliga tutvuma ja õppima! 

Leia sobiv eriala, esita avaldus SAIS.ee ja tule vestlusele, et kinnitada raudkindla tuleviku valik!  Kui kõhkled, millist eriala valida, siis aitab Sind Eesti Töötukassa karjäärinõustaja, vaata siit2022/2023 vastuvõtt algas 15.05.2022.  

2022/2023 vastuvõtu ajakava ja lisainfo  

Küsimuse korral on abiks  vastuvott@mehaanikakool.ee  või helista tööpäeviti 9 - 15  +372 636 0110, + 372 5695 2740,  +372 636 0131   

Omanda elukutse, mis annab raudkindla tuleviku. Tehniliste erialade professionaalid on tööturul oodatud ja hästi tasustatud. Õppekavade koostamisel ja rakendamisel teeme koostööd tööandjate esindajatega, et parimal viisil võimaldada õppijatel omandada töömaailmas vajalikud oskused. 

Vali eriala, mis Sulle meeldib. Meil on neli õppevaldkonda ja lai valik õppekavasid kutsekeskhariduse või kutsehariduse omandamiseks. Tutvu õppekavadega, vali endale meelepärane valdkond:   

Paindlik õppekorraldus  Kutsekeskharidusõppes toimub õppetöö päevasel ajal. Kutseõppes toimub õppetöö õhtusel ajal, üldjuhul tööpäeviti, mis võimaldab ühendada töötamise ja õppimise. Õppijale tagab õpingute edukuse väga hea aja planeerimine, kokkulepped tööandjaga ja perekonnaga. Täiskasvanud õppijal on võimalus taotleda VÕTA raames varasemalt omandatud teadmiste ja tööalaste oskuste arvestamist, kui need vastavad õpitavale erialale. Õppija individuaalsust ja kutsealast arengut toetavad lahendused leitakse koostöös õppija,  erialajuhi ja rühmajuhendajaga.   

Praktika  Eriala omandamisel on võtmetähtsusega ettevõttepraktika läbimine. Päevases õppes õppijad siirduvad ettevõttesse erialasele praktikale üldjuhul alates  2. kursuse II poolaastast ja 3. kursusel. Õhtuses õppes õppijad peavad erialase praktika sooritama paralleelselt õppetööga. Õppetöö- ja praktikaperioodid on määratud õppetöögraafikuga.  Praktikal täidab õppija praktikakavaga ettenähtud tööülesandeid tööandja juhtimise ja kontrolli all. Tööandja ei ole kohustatud praktika eest tasu maksma, kuid üsna sageli ettevõtted tunnustavad parimaid praktikante stipendiumi või töötasu maksmisega. Soovitame juba eriala valiku protsessis uurida, millised ettevõtted selle eriala spetsialiste palkavad ja kus kõige enam meeldiks töötada. Praktikakoha leidmine on esimene harjutus erialase töö  ja unistuste tööandja leidmisel. 

Erasmus+ programmi raames on võimalik kandideerida õpirändele, et sooritada praktika välismaal. Õpirändes saavad osaleda erinevas vanuses ja erialal õppijad (lapsed, noored, õpilased, praktikandid ja täiskasvanud õppijad) aga ka õpetajad. Õpirännet rahastab Euroopa Liit.  

Õppija toetamine, sõbralik ja hooliv koolipere  Igal õpperühmal on rühmajuhendaja, kes õppijaid nõustab, korraldab probleemide lahendamise ja kontrollib, et õppimine sujuks plaanipäraselt. Koolis töötab sotsiaalpedagoog õppijate ja perede nõustamiseks ning sotsiaalse toimetuleku toetamiseks. Õppijal on õigus taotleda õppetoetust ning täiendavat toetust majanduslike probleemide korral. Väljaspool Tallinna linna elaval õppijal on õigus taotleda sõidukulude hüvitamist.  Keskhariduseta õpilased, kes õpivad statsionaarses õppevormis esmaõppe õppekavadel, saavad tasuta koolilõuna. Meil on sõbralikud ja abivalmis õpilased ning töötajad

Õpilaskodu  Meie uus õpilaskodu avati 01.09.2021 ning see asub  koolihoone A-korpuse 3.-5. korrusel. Õpilaskodus on enamjaolt korterid, milles on kaks kahekohalist tuba. Igas korteris on WC, dušinurk, pliidiplaat, külmik, kraanikauss. Tubades on lauad, toolid ja voodid, loomulikult seina- ja laelambid, võrgupistikud ja WiFi. Igal korrusel on avatud ja mugav, teleriga puhkenurk. Liikumispuudega isikutele on kaks invatuba ning invalift. Vaata lisainfot siit

Õppekeel  Õpperühma õppekeel on määratud iga õppekava kohta vastuvõtu konkursi tingimustes. Tulenevalt  kutseõppeasutuse seadusest on kutsekeskharidusõppes õppekeel alati eesti keel, mis tähendab, et vene keele baasil õppijale on  60% õppekava mahust eesti keeles ja 40% vene keeles ning see on jõukohane kõigile põhikooli edukalt lõpetanud õppijatele. Keeleõpet toetavad täiendavad keeleõppe tunnid  ja konsultatsioonid. Igas õppevaldkonnas on erialasid, mida saab õppida 100% eesti keeles või 100% vene keeles.

Õpetame eesti, vene ja inglise keelt lõimituna põhiõpingutesse ja valikainete raames. Võõrkeelte õppimine on kutsehariduse omandamisel tasuta, mistõttu tasub eriti usinalt keeleõppe võimalusi kasutada. Professionaalne õpikeskkond    Praktiliste oskuste õppimiseks on õppetöökojad varustatud professionaalsete seadmetega, töövahendiga ning materjalidega. Tutvu kooli õpikeskkonnaga meie kodulehe virtuaaltuuri, pildigalerii ja "Tere tulemast Mehaanikakooli" videoklipi kaudu.  Laste, lastevanemate ja kõigi õpihuviliste soov kõike oma silmaga vaadata teeb meile rõõmu.  Kooli külastamiseks sobiva aja kokkuleppimiseks palun võta ühendust arendusjuhiga, tel 5628 7310.  

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus   Kooli juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavaks ISO9001 ja ISO14001 standarditele. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt viidi läbi kooli kvaliteedihindamine 2020.aasta sügisel. Kutsehariduse hindamisnõukogu otsuse kohaselt  toimub järgmine kvaliteedihindamine kuue aasta pärast so 2026/2027 õppeaastal. 

Ootame Sind külla kooliga tutvuma ja õppima! 

Leia sobiv eriala, esita avaldus SAIS.ee ja tule vestlusele, et kinnitada raudkindla tuleviku valik!  Kui kõhkled, millist eriala valida, siis aitab Sind Eesti Töötukassa karjäärinõustaja, vaata siit2022/2023 vastuvõtt algas 15.05.2022.  

Aeg

Tegevus

15.05.-24.07.2022

Dokumentide vastuvõtt SAIS-s (elektrooniline)

18.05.2022  

Saame tuttavaks! 

Avatud õppetöökodade päev, ekskursioonid algavad kell 10; 11; 12; 13 ja 14 peasissepääsu juurest fuajeest.

Soovijad saavad pärast ekskursiooni tutvuda õpilaskoduga.  

13.06.-24.07.2022

Dokumentide vastuvõtt koolis tööpäeviti 9 – 15

27.07.-29.07.2022

Vestlused ja testid 

(täpne aeg antakse avalduse esitamisel) 

05.08.2022

Konkursi tulemuste avaldamine  SAIS-s

14.08.2022

Lõpeb õppima asumise kinnitamine,  kestab lisavastuvõtt vabadele õppekohtadele  

08.08.-21.08.2022

Lisavastuvõtt

Dokumentide vastuvõtt SAIS-s ja koolis

22.-23.08.2022

Lisavastuvõtu vestlused 

(täpne vestluse kuupäev ja kellaaeg antakse avalduse esitamisel) 

24.08.2022

Lisavastuvõtu tulemuste avalikustamine

25.08.2022

Täiendavalt vastuvõetute  õppima asumise kinnitamine

06.09.2022 

NB! seisuga 06.09.2022 

sessioonivälist vastuvõttu ei toimu, vabu õppekohti ei ole!