Koolielu

Koostöö- ja õpirände projektid

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille eesmärk on kutseõppe sisu ja metoodika arendamine, õppevara soetamine või uuendamine, praktikakorralduse arendamine jne.

Osaleme Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika, õpirännete ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. 

 


Projektide ja Erasmus+ programmi kontaktisik / Project Activities contact person and Erasmus+ program coordinator

Ene Pukk

Arendusjuht

Development Manager 

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Tallinna Lasnamäe School of Mechanics

Mobility OID E10061712

tel +372 5628 7310

ene.pukk@mehaanikakool.ee 

www.mehaanikakool.ee 

 

NextSteps@TechVET

Lasnamäe Mehaanikakooli esindajad osalevad sellel nädalal Euroopa Liidu Erasmus+ projekti NextSteps@TechVET seminaril. 24 osalejat 4 riigist on kogunenud Tallinnasse 4 päevaks. Seminari jooksul luuakse koos  juhendmaterjale õpetajatele ja ettevõtete praktika juhendajatele, mille abil parendada õpilaste praktika korraldamist. Seminari jooksul külastatakse ka meie kooli ja City Motors Lasnamäe esindust.

 

Projekti partnerid on: 

Hämeen Ammatikorkeakoulu OY -Soome

Koulutuskuntayhtymä Tavastia - Soome

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums - Läti

Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland - Holland 

https://www.hamk.fi/projects/nextstepstechvet/?lang=en

https://www.facebook.com/NextStepsatTechVET/?__xts__[%252Ffacebook]


Projekti algus november 2020 ja  kestus 3 aastat. Projekt toimub koostöös ettevõtetega. 

Eesmärgiks on ettevõtetepoolsete praktikajuhendajate koolitus.  

Meie kooli partnerettevõtteks on BLRT.