Koolielu

Koostöö- ja õpirände projektid

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille eesmärk on kutseõppe sisu ja metoodika arendamine, õppevara soetamine või uuendamine, praktikakorralduse arendamine jne.

Osaleme Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika, õpirännete ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. 

 


Projektide ja Erasmus+ programmi kontaktisik / Project Activities contact person and Erasmus+ program coordinator

Ene Pukk

Arendusjuht

Development Manager 

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Tallinna Lasnamäe School of Mechanics

Mobility OID E10061712

tel +372 5628 7310

ene.pukk@mehaanikakool.ee 

www.mehaanikakool.ee 

 

Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine

Projekt nr 2014-2020.1.03.18-0133
Abikõlblikkuse algus ja lõpp: 01.05.2018 – 04.03.2022
Rakendusüksus: SIHTASUTUS INNOVE
Meede: 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine.

Projekti lühikokkuvõte

Põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased saavad oma kätega luua ja rakendada oma teadmisi loodusainetes: programmeerida tööstusrobotit, juhtida mobiili abil bioonilist robotit või elektrohüdraulika õppestendil konstrueerida näiteks laeva aparelli töömehhanism ja analüüsida tema tööd. Projekti käigus luuakse õpilaste jaoks ainulaadne labor, mis aitab olenevalt sihtgrupist põhjalikumalt aru saada kaasaegsest tehnoloogiast ka kutsehariduse koolipõhises, töökohapõhises, täiend- ja ümberõppes.