Koolielu

Koostöö- ja õpirände projektid

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille eesmärk on kutseõppe sisu ja metoodika arendamine, õppevara soetamine või uuendamine, praktikakorralduse arendamine jne.

Osaleme Erasmus+ programmis  õpilastele välispraktika, õpirännete ja töötajatele koolituste võimaldamiseks. 

 


Projektide ja Erasmus+ programmi kontaktisik / Project Activities contact person and Erasmus+ program coordinator

Ene Pukk

Arendusjuht

Development Manager 

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Tallinna Lasnamäe School of Mechanics

Mobility OID E10061712

tel +372 5628 7310

ene.pukk@mehaanikakool.ee 

www.mehaanikakool.ee 

 

„Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM)

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool osaleb PRÕM täiendava keeleõppe tegevustes ja pakub muu emakeelega I ja II kursuse kutsekeskhariduse õppuritele täiendavat eesti keele õpet.

Projekti täpsem info:

Ada Lumiste ada.lumiste@mehaaniakkool.ee

Loodusainete õues õppe tunnid I kursuse kutsekeskhariduse õpilastele eesti keeles  (koostöös MTÜ Loodusmaa).