Meie koolist

Koostöö ja projektid


Lasnamäe Mehaanikooli osalemised koostööprojektides.

 


Lasnamäe Mehaanikooli osalemised koostööprojektides.

 

„Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM)

Tegevus 8.8 Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses

 

Eesti keele lisaõpe I kursuse kutsekeskhariduse õpilastele.

Keeleõpe eestikeelses keskkonnas (koostöö Pärnumaa Kutsehariduskeskus) kutsekeskhariduse mootorsõidukitehniku, keevitaja ja automaatika eriala õpilastele.

Loodusainete õues õppe tunnid I kursuse kutsekeskhariduse õpilastele eesti keeles  (koostöös MTÜ Loodusmaa).