Vastuvõtt

Erialade tutvustus


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on 1.septembril 1971. aastal asutatud riiklik kutseõppeasutus.

Mehaanikakoolist on kujunenud regionaalne kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused esmase kutseõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks. Kooli strateegia kujundamine ja selle elluviimine baseerub riiklikult eraldavatel ressurssidel ning on kooskõlas üldise hariduspoliitikaga ja seda reguleerivate normdokumentidega.

Koolis tähtsustatakse tööandjate usalduse hoidmist. Alates 2005. aastast on koolil ISO 9001 ja 2012.aasta kevadest ISO 14001 sertifikaat. Läbi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika järgimise ja integreeritud juhtimissüsteemi rakendamise tagatakse huvipoolte, õiguslike ja muude nõuete täitmine ning juhtimissüsteemi ja protsesside pidev parendamine.

Ainukese koolina vabariigis on kool sertifitseeritud keevituse valdkonna koolituse läbiviimise alal ning omab keevitussertifikaatide väljaandmise õigust, lähtudes eeskirjadest DVS 1191 ja DVS 1192.

Kutseeksameid läbiviivate erialaliitude poolt on kool tunnustatud kutseksamikeskusena kõikides õppekavarühmades.


Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on 1.septembril 1971. aastal asutatud riiklik kutseõppeasutus.

Mehaanikakoolist on kujunenud regionaalne kutseõppeasutus, kus on loodud kaasaegsed õppimisvõimalused esmase kutseõppe ja täienduskoolituse läbiviimiseks. Kooli strateegia kujundamine ja selle elluviimine baseerub riiklikult eraldavatel ressurssidel ning on kooskõlas üldise hariduspoliitikaga ja seda reguleerivate normdokumentidega.


Koolis tähtsustatakse tööandjate usalduse hoidmist. Alates 2005. aastast on koolil ISO 9001 ja 2012.aasta kevadest ISO 14001 sertifikaat. Läbi kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika järgimise ja integreeritud juhtimissüsteemi rakendamise tagatakse huvipoolte, õiguslike ja muude nõuete täitmine ning juhtimissüsteemi ja protsesside pidev parendamine.

Ainukese koolina vabariigis on kool sertifitseeritud keevituse valdkonna koolituse läbiviimise alal ning omab keevitussertifikaatide väljaandmise õigust, lähtudes eeskirjadest DVS 1191 ja DVS 1192.

Kutseeksameid läbiviivate erialaliitude poolt on kool tunnustatud kutseksamikeskusena kõikides õppekavarühmades.

Ehitusplekksepp

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegTaseÕppekeel
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aastaTase3. taseÕppekeeleesti, vene
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamiseksPõhiharidus, töökogemusÕppeaeg1 aastaTase4.taseÕppekeeleesti, vene

Eriala kirjeldus

Ehitusplekksepad töötavad ehitusmaterjale tootvates ja ehitusettevõtetes. 
Nad ehitavad nõuetekohaseid valts- ja profiilplekk-katuseid ja fassaade ning paigaldavad erinevaid plekkdetaile Töö on füüsiliselt raske ja pingeline. Töötatakse peamiselt välitingimustes ja erinevatel kõrgustel. Töid teostatakse välitemperatuuridel –15 kuni +30 C ja lubatud tuule tugevus võib olla kuni 15 m/s. Suvel kuumaga töötades võib tekkida ülekuumenemisoht, sest päikese käes on katusel temperatuurid kõrgemad.

Ehitusplekksepa kutsealal on kutsealased kompetentsid kirjeldatud kahel EKR-i tasemel:
1) ehitusplekksepp, tase 3;
2) ehitusplekksepp, tase 4.

3. taseme ehitusplekksepp teostab lihtoperatsioone ning töötab juhendamisel või meeskonnas, täites iseseisvalt või juhendamisel temale tööjuhi poolt ette antud tööülesandeid.

4. taseme ehitusplekksepp omab eelnevat töökogemust. Ta töötab iseseisvalt, täidab keerukamaid tööoperatsioone ning juhendab vajadusel vähem kogenud kolleege. 
Selle taseme ehitusplekksepp omab lisaks kaasaegsete materjalide ja tehnoloogiate tundmisele baasteadmisi ja –oskusi ka traditsioonilisematest katuseehituse tehnoloogiatest, meetoditest ja materjalidest.

Ehitusplekksepa põhilisteks tööülesanneteks on:

katuse kandekonstruktsiooni paigaldamine

vihmaveesüsteemide paigaldamine

plekkdetailide ja plekk-katete paigaldamine fassaadidele

plekk-katuste paigaldamine.

Õppekeskkond

Ehitusplekksepad kasutavad palju erinevaid tööriistu ja oluline on nende ohutu käsitsemise oskus. Mõned katusetööd nõuavad tule kasutamist (jootetööd). Kõikvõimalikud kaldlõiked, läbi-viikude avaused jms. tehakse objektil paigalduse käigus. Plaate lõigatakse tikksae, plekikääride või käsistantsiga. Ehitusplekksepad, kes teostavad siseruumides ettevalmistustöid, kasutavad metallitöötlemispinke (giljotiin, valtspink, kantpink). Suurem osa õppetööst toimub töökoja tingimustes.

Õppetööd viivad läbi kogenud selle ala meistrid ja külalislektorid.

Eriala omandamine toimub koolis teooria- ja praktiliste tööde tundides ning ettevõttes praktikal. Praktikaettevõtted on valdavalt kinnisvarahoolduse ja ehituse valdkonnas. Eksami läbimisel saab eriala kutsetunnistuse Ehitusplekksepp, tase 3 jätkata õpinguid järgmisel tasemel. Edasiõppimise võimalused on Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis.

Kutsestandard

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10580286

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10580322

Leho Lilleorg