Vastuvõtt

Eesti Töötukassa poolt toetatud õppekavad Mehaanikakoolis


Tule värskendama vananenud teadmisi ja oskusi või lõpetama kunagi poolikuks jäänud haridusteed. Kui Sind ähvardab oht oma töökoht kaotada, sest tervis, haridus või oskused on ebapiisavad, tule õppima töötukassa toetusega õppekavadele, mis võimaldavad pärast õpingute lõpetamist töötada.

Sobiva õppekava valimiseks registreeri end karjäärinõustaja vastuvõtule Vaata tutvustavat videot

Õppimise jaoks ei ole hilja mitte kunagi, kuid ära maga maha aega, mil saab kandideerida tasuta õppekohalewww.sais.ee või tule kohale Mehaanikakooli, Uuslinna 10 Tallinn E – R 9 – 15

Tasemeõppetoetuse info ja taotlemise skeem.

Tasemeõppes osalemise toetus (Töötukassa (tootukassa.ee)).

Õppekavad, millele õppima asumiseks saad taotleda Töötukassa toetust:

  METALLIERIALAD           
Õppekava number  Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõue  Õppekeel 
134217 Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine Detailide töötlemine konventsionaalsel ja APJ-freespingil) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene   
134298 Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine treial) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene   
134798 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta  Põhiharidus vene    
134799 Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-freespinkidel töötaja) 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid  vene   
140778 Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-treipinkidel töötaja) 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid vene   
  AUTOMAATIKA ERIALAD           
  Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 
165542 Automaatik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil   
169737 Automaatik 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene  
132757 Automaatik-tehnik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus, vähemalt automaatik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene  
  EHITUSE ERIALAD           
  Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 
169437 Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil  eesti
135079 Veevärgilukksepp 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene  
222003 Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp  UUS!  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene  eesti 
201156 Kinnisvara heakorrameister 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus ja  vähemalt kinnisvarahoolduse alane 4. taseme kutse  või sellele vastavad kompetentsid   eesti

Tule värskendama vananenud teadmisi ja oskusi või lõpetama kunagi poolikuks jäänud haridusteed. Kui Sind ähvardab oht oma töökoht kaotada, sest tervis, haridus või oskused on ebapiisavad, tule õppima töötukassa toetusega õppekavadele, mis võimaldavad pärast õpingute lõpetamist töötada.

Sobiva õppekava valimiseks registreeri end karjäärinõustaja vastuvõtule Vaata tutvustavat videot

Õppimise jaoks ei ole hilja mitte kunagi, kuid ära maga maha aega, mil saab kandideerida tasuta õppekohalewww.sais.ee või tule kohale Mehaanikakooli, Uuslinna 10 Tallinn E – R 9 – 15

Tasemeõppetoetuse info ja taotlemise skeem.

Tasemeõppes osalemise toetus (Töötukassa (tootukassa.ee)).

Õppekavad, millele õppima asumiseks saad taotleda Töötukassa toetust:

  METALLIERIALAD           
Õppekava number  Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõue  Õppekeel 
134217 Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine Detailide töötlemine konventsionaalsel ja APJ-freespingil) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene   
134298 Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine treial) 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene   
134798 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse Lehtmetalli APJ gaasi- ja plasmalõikepinkide operaator 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta  Põhiharidus vene    
134799 Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-freespinkidel töötaja) 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid  vene   
140778 Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine APJ-treipinkidel töötaja) 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 6 kuud Keskharidus ja vähemalt 4.või 5. taseme kutse või vastavad kompetentsid vene   
  AUTOMAATIKA ERIALAD           
  Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 
165542 Automaatik 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil   
169737 Automaatik 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  2 aastat Põhiharidus vene  
132757 Automaatik-tehnik 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus, vähemalt automaatik, tase 4  kutse või vastavad kompetentsid  vene  
  EHITUSE ERIALAD           
  Õppekava Õppetase, õppevorm  Õppeaeg  Haridusnõuded  Õppekeel 
169437 Hoone tehnosüsteemide ehitus 4.taseme kutsekeskharidusõpe, päevane  3 aastat Põhiharidus eesti keel vene keele baasil  eesti
135079 Veevärgilukksepp 4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta 6 kuud Põhiharidus vene  
222003 Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp  UUS!  4. taseme kutseõppe esmaõpe, statsionaarne, õhtune  1 aasta Põhiharidus vene  eesti 
201156 Kinnisvara heakorrameister 5. kutseõppe jätkuõpe, statsionaarne, õhtune 9 kuud  Keskharidus ja  vähemalt kinnisvarahoolduse alane 4. taseme kutse  või sellele vastavad kompetentsid   eesti